Gustafsson: Koulutuksen saavutettavuus turvataan koko maassa

Ajankohtaista 11:23

Opetusministeri Jukka Gustafsson vakuuttaa, että hallitus on sitoutunut varmistamaan toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden koko maassa myös taloudellisesti tiukoissa olosuhteissa.

– Meidän täytyy muistaa, että alueellisuudella on vahva merkitys myös koulutuspolitiikassa. Koulutuspolitiikkaa ei saa alistaa pelkälle aluepolitiikalle, mutta osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa alueet eivät voi menestyä ilman koulutusta. Siksi koulutusverkon tulee kattaa koko maa. Mitä korkeampaan koulutukseen tullaan, sitä suuremmiksi yksiköiden välimatka voi kasvaa, mutta vielä toisella asteella verkon tulee kattaa koko maa hyvinkin tiheästi, Gustafsson sanoi puhuessaan valtakunnallisessa lukioseminaarissa Helsingissä.

Kolme viikkoa sitten kehysriihessä sovittujen säästöjen lisäksi hallitusohjelman yhteydessä päätettiin toteuttaa 30 miljoonan euron säästöt lukioverkon karsinnasta.

– Julkisuudessa tämä on samaistettu ns. pienen lukion lisän poistamiseen ja siten pelkoon pienten lukioiden lakkauttamisesta. Tästä ei ole kysymys. Pienten lukioiden lisää ei tulla mekaanisesti poistamaan.

Gustafsson korosti, että ikäluokkien pieneneminen toisella asteella aiheuttaa suuria haasteita toimipisteverkolle ja saavutettavuudelle.

– Hallituksen tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistetään toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma, jolla lisätään oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ohjelmalla tuetaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen toimipisteverkon muodostumista.

Ministerin mukaan lukiokoulutuksen alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi uudistetaan myös lukioiden rahoituspohja.

– Rahoitus tulee järjestää siten, että se tukee toimia alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi eikä toisaalta kannusta tarpeettoman pienten yksiköiden ylläpitämiseen alueilla, joilla väestöpohja ja etäisyydet mahdollistavat myös suurempien yksiköiden muodostamisen. Tällöin lukioon kohdistuvat leikkauksetkin voidaan toteuttaa niin, että rahoituksella voidaan jatkossa tehokkaasti tukea koulutuksen alueellista saatavuutta sekä sen palvelukyvyn vahvistamista.