Gustafsson: Hallituksen myöhäinen herääminen maksoi satoja miljoonia

Ajankohtaista 15:27

–Oikeiston vaalivoitto neljä vuotta sitten merkitsi vakavaa takapakkia harmaan talouden torjunnassa, kansanedustaja ja SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Gustafsson totesi sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa Tarkastusvaliokunnan Harmaan talouden katvealueet -mietinnön käsittelyssä 3.2.2011.

Gustafsson arvioi, että hallitus torkkui lähes kolme vuotta ja vasta sosialidemokraattien ankaran painostuksen jälkeen ministeri Katainen esitti käännettyä arvonlisäveroa.

–Kallista torkkumista – menetimme satoja miljoonia euroja, totesi Gustafsson.

Harmaan talouden viranomaistyö pois tuottavuusohjelmasta

Viime hallituskaudella sosialidemokraattien voimin lisättiin työsuojeluun voimavaroja ulkomaisen työvoiman valvontaan. Talousrikoksia koskevaa lainsäädäntöä uusittiin ja tiukennettiin oikeusministeri Koskisen esityksistä. Eri hallinnonalat koottiin yhteistyöhön harmaan talouden vyörytystä vastaan.

–Tarkastusvaliokunta on tullut sosialidemokraattien linjoille. Harmaan talouden torjuntaan pitää kohdentaa riittävät voimavarat. Harmaan talouden viranomaistyö on irrotettava tuottavuusohjelmasta. Kysymys on siis tullin, rajavartiolaitoksen, poliisin, verohallinnon, työsuojelun, oikeuslaitoksen työstä.  Panostus riittävään viranomaistoimintaan on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä takaisin.

–Nykyinen tilaajavastuulaki on osoittautunut heikkotehoiseksi. Lakia on helppo kiertää. Olemme esittäneet tilaajavastuulain uudistamista niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun laillisesta toiminnasta. Ammattiliitoille on annettava kanneoikeus ja tilaajavastuulakia on vahvistettava, kansanedustaja Jukka Gustafsson vaati.