Gustafsson: Amk-rakennusarkkitehdit turvaavat kotimaisen osaamisen

Ajankohtaista 14:16

SDP:n kansanedustaja ja entinen opetusministeri Jukka Gustafsson iloitsee tekniikan ammattikorkeakouluihin tulevasta rakennusarkkitehtitutkinnosta.

– Korostin tämän koulutuksen tärkeyttä jo opetusministeriaikanani.  Rakennusarkkitehtikoulutuksen käynnistämisellä pyritään osaltaan vastaamaan rakennusalan tuleviin tarpeisiin. Lähivuosina työelämästä poistuu satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä. Tarvitsemme huomattavan määrän uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia nykyisin valmistuvien arkkitehtien lisäksi.

Työelämän ja rakennusalan muutosten vuoksi suunnittelijoiden osaamiseen kohdistuu uusia vaatimuksia ja tarpeita. Valtioneuvoston esittämällä asetuksella uudella rakennussuunnitteluun painottuvalla koulutuksella turvataan monipuolisen ja käytännönläheisen suunnitteluosaamisen saatavuutta. Rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutustarpeeksi on arvioitu 80 – 120 aloittajaa vuosittain.

Vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyy 200 000 euron määräraha kansallista rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelusta aiheutuviin menoihin.

– Riittävän suurten osaamiskeskittyminen aikaansaamiseksi koulutusta voitaisiin antaa 2 – 4 ammattikorkeakoulussa. Rakennusarkkitehtikoulutus toteutettaisiin suuntaamalla nykyisiä resursseja uudelleen koulutusvastuun saavissa ammattikorkeakouluissa, Gustafsson toteaa.

Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.