Gustafsson: Aloituspaikkojen sopeutuksella vastataan tulevaisuuden työvoimatarpeisiin

Ajankohtaista 09:04

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämisestä. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa vähennetään yhteensä 2 030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen. Opetusministeri Jukka Gustafsson painottaa, että sopeutuksessa on kyse tulevaisuuden työvoiman tarpeeseen vastaamisesta ja uudistusta suunniteltaessa on huomioitu ammattikorkeakoulujen näkemykset.

Valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämistarvetta on erityisesti kulttuurialalla, mutta myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Vähennykset on suunnattu pääasiassa näille aloille. Alueellisesti vähennyksissä on otettu huomioon koulutukseen siirtyvien ikäluokkien pieneneminen.

– Nyt tehdyllä päätöksellä ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa sopeutetaan ennakoinnin pohjalta vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeita, opetusministeri Jukka Gustafsson sanoo.

Nyt päätettyjen aloituspaikkavähennysten ohella ammattikorkeakoulut suuntaavat vahvasti koulutustarjontaansa työelämän ja alueiden tarpeiden mukaisesti myös sisäisillä päätöksillään.

– Ammattikorkeakouluilla on paras asiantuntemus omasta toiminnastaan, joten päätöksessä on huomioitu vahvasti ammattikorkeakoulujen omat näkemykset. Vähennyksiä on ammattikorkeakoulujen näkemysten perusteella kohdennettu uudestaan huomioiden valtioneuvoston päätökset aloituspaikkojen alakohtaisesta jakaantumisesta. Ammattikorkeakoulujen ääntä on kuunneltu tarkkaan ja toivon, että tämä ratkaisu tyydyttää ammattikorkeakouluja, ministeri korostaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 17.2. mennessä ammattikorkeakouluja esittämään näkemyksensä ministeriön 5.10.2011 antamaan ehdotukseen oman ammattikorkeakoulunsa koulutustarjonnan vähentämiseksi. Ammattikorkeakoulujen näkemysten perusteella ministeriö on lisännyt ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärää 130 paikalla verrattuna aiempaan ehdotukseensa. Lisäykset kohdistuvat pääosin Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun. Muutokset perustuvat pitkälti alueiden koulutustarjonnan monipuolisuuden ja riittävyyden turvaamiseen.

Aloituspaikkojen vähennykset ovat osa meneillään olevaa rakenteellisen uudistumisen prosessia. Ammattikorkeakoulut ovat jo tähänastisilla päätöksillään uudistaneet voimakkaasti rakenteitaan ja koulutustaan.

– Myös tämän jälkeen ammattikorkeakoulujen uudistuminen jatkuu. Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta ja opetuksen laatua tullaan parantamaan uudistamalla ammattikorkeakoululainsäädäntöä ja niiden rahoitusmalli sekä uudistamalla ammattikorkeakoulujen toimiluvat, ministeri Gustafsson painottaa.