FSD:s organisationsdagar i Grankulla

Ajankohtaista 07:43

Finlands Svenska Socialdemokrater ordnar ett öppet utbildningstillfälle för alla medlemmar i Grankulla 2.-3.12.2011.

 

Finlands Svenska Socialdemokraters organisationsdagar

 
Tid 02.-03.12.2011
Plats: Arbetarnas Akademi, Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla
Arrangörer: FSD och ABF
 
 
Deltagaravgift: 10 euro
Övernattning i dubbelrum: 35 euro
Enkelrumstillägg +15 euro
 
 
Fredag 02.12
 
kl. 14.30        FSD:s styrelsemöte, Föreläsningssal T1
 
kl. 15.45        Kaffe, A-paja
 
kl. 16.00        Snabb presentationsrunda och indelning i grupper
 
kl. 16.10        Ordförande för kommunreformens politiska styrgrupp Maarit Feldt-Ranta: ”Administration eller vård, omsorg, utbildning och fritid?”.
 
kl. 16.40        Viceordförande för Mariehamns socialdemokrater Sara Kemetter: ”Så vann vi valet”.
 
kl. 17.10        Asta Seppänen, ABF: ”Hur kan partiavdelningarna och ABF samarbeta inför kommunalvalet?”
 
kl. 17.30        Grupparbeten
 
Grupp 1 (A-paja) VERKSAMHET. Hur ser en bra politisk tillställning ut? Viceordförande Camilla Grundström inleder diskussionen.
 
Grupp 2 (Föreläsningssal T1) SUBSTANS. Vilka frågor ska FSD prioritera i kommunalvalet? Kaj Bärlund inleder diskussionen.
 
Grupp 3 (Takkahuone) REKRYTERING. Hur ser kandidatsituationen ut i FSD:s kretsar? Hur ska man rekrytera kandidater? Ordförande Steven Frostdahl inleder diskussionen
 
kl. 19.00        Presentation av grupparbeten och diskussion
 
kl. 20.00        Middag
 
kl. 21.00        Bastu
 
kl. 22.00        Öppen diskussion om FSD:s nya styrelses arbete år 2012
 
 
Lördag 03.12
 
kl. 08.00        Frukost
 
kl. 09.00        Avfärd till SDP:s kommunforum.