FSD:s fullmäktige

Ajankohtaista 22:37

FSD fullmäktige består av 20 medlemmar valda av kongressen.  Distriktsfullmäktige sammanträder  till ordinarie möte inom april månad varje  år. Som ordförande för fullmäktige fungerar Richard Sjölund från Jakobstad.

 

Ordförande
 
Richard Sjölund, Jakobstad
 
 
 
Östra Nylands socialdemokratiska krets
 
Ordinarie
 
 1. Kjell Grönqvist, Sibbo

 2. Matti Nuutti, Borgå

 3. Christer Bengts, Lovisa

 
 
 
Ersättare
 
 1. Brita Seppänen, Sibbo

 2. Ove Blomqvist, Borgå

 3. Mats Eriksson, Pernå

 
 
 
Helsingforsregionens soc.dem. krets
 
Ordinarie
 
 1. Yngve Lindholm, Köklaks

 2. Thomas Micklin, Helsingfors

 
 
 
Ersättare
 
 1. Sven-Erik Nylund, Vanda

 2. Laura Lybeck, Helsingfors

 
 
 
Västra Nylands soc.dem. krets
 
Ordinarie
 
 1. Eva Comét, Karis

 2. Krister Sjöholm, Hangö

 3. Erica Helin, Ekenäs

 4. Viveca Lahti, Kyrkslätt

 5. Britta Lindblom, Ingå

 
Ersättare
 
 1. Lotta Ekman, Karis

 2. Peter Baarman, Hangö

 3. Rune Westerlund, Ekenäs

 4. Kaj Nurmi, Kyrkslätt

 5. Nina Lindroos-Holmström, Pojo

 
 
 
Åbolands svenska soc.dem. krets
 
Ordinarie
 
 1. Mikaela Luoma

 2. Tomi Kontkanen

 
 
 
Ersättare
 
 1. Veronica Heikkilä, Dalsbruk

 2. Börje Ström, Västanfjärd

 
 
 
Södra Österbottens soc.dem. krets
 
Ordinarie
 
 1. Elisabeth Kronqvist, Vasa

 2. Peter Sjökvist, Närpes

 3. Susann Sjöström, Malax

 
 
 
Ersättare
 
 1. Alexandra Furu, Vasa

 2. Kari Häggblom, Kaskö

 3. Leif Wester, Korsholm

 
 
 
Norra Österbottens soc.dem. krets.
 
Ordinarie
 
 1. Bengt Kronqvist, Jakobstad

 2. Bernhard Bredbacka, Larsmo

 3. Mikaela Dahlbacka, Kronoby

 4. Inger Englund, Nykarleby

 
Ersättare
 
 1. Bjarne Strengell, Jakobstad

 2. Kenneth Liljekvist, Larsmo

 3. Roy Sabel, Karleby

 4. Fredrik Mannström, Nykarleby

 
Ordförande Richard Sjölund, Jakobstad     Östra Nylands socialdemokratiska krets Ordinarie

 1. Kjell Grönqvist, Sibbo
 2. Matti Nuutti, Borgå
 3. Christer Bengts, Lovisa

  Ersättare

 1. Brita Seppänen, Sibbo
 2. Ove Blomqvist, Borgå
 3. Mats Eriksson, Pernå

    Helsingforsregionens soc.dem. krets Ordinarie

 1. Yngve Lindholm, Köklaks
 2. Thomas Micklin, Helsingfors

  Ersättare

 1. Sven-Erik Nylund, Vanda
 2. Laura Lybeck, Helsingfors

    Västra Nylands soc.dem. krets Ordinarie

 1. Eva Comét, Karis
 2. Krister Sjöholm, Hangö
 3. Erica Helin, Ekenäs
 4. Viveca Lahti, Kyrkslätt
 5. Britta Lindblom, Ingå

Ersättare

 1. Lotta Ekman, Karis
 2. Peter Baarman, Hangö
 3. Rune Westerlund, Ekenäs
 4. Kaj Nurmi, Kyrkslätt
 5. Nina Lindroos-Holmström, Pojo

        Åbolands svenska soc.dem. krets Ordinarie

 1. Mikaela Luoma
 2. Tomi Kontkanen

  Ersättare

 1. Veronica Heikkilä, Dalsbruk
 2. Börje Ström, Västanfjärd

    Södra Österbottens soc.dem. krets Ordinarie

 1. Elisabeth Kronqvist, Vasa
 2. Peter Sjökvist, Närpes
 3. Susann Sjöström, Malax

  Ersättare

 1. Alexandra Furu, Vasa
 2. Kari Häggblom, Kaskö
 3. Leif Wester, Korsholm

    Norra Österbottens soc.dem. krets. Ordinarie

 1. Bengt Kronqvist, Jakobstad
 2. Bernhard Bredbacka, Larsmo
 3. Mikaela Dahlbacka, Kronoby
 4. Inger Englund, Nykarleby

Ersättare

 1. Bjarne Strengell, Jakobstad
 2. Kenneth Liljekvist, Larsmo
 3. Roy Sabel, Karleby
 4. Fredrik Mannström, Nykarleby