FSD välkomnar översättning av kollektivavtal

Ajankohtaista 13:41

Riksdagen har i dag godkänt riksdagsledamot Maarit Feldt-Rantas budgetmotion som garanterar 230 000 euro för översättning av kollektivavtal till svenska nästa år. I Finland finns omkring 100 allmänbindande kollektivavtal, men av dem har knappt 20 officiellt översatt till svenska.


 

FSD och FFC har i gemensam front krävt att myndigheter översätter kollektivavtalen till svenska. I våras förslog FFC att regeringen skulle göra upp ett flerårigt program för översättning så existerande och nya kollektivavtal skulle fås översatta till och publicerade på svenska.

 

– Spelreglerna i det finländska arbetslivet bestäms genom överenskommelser mellan arbetsmarknadernas parter. Därför är det mycket viktigt att kollektivavtalen, som reglerar arbetsvillkoren och lönerna, finns tillgängliga på båda nationalspråken. Det är fråga om arbetstagarnas rättsskydd, säger FSD:s ordförande Steven Frostdahl