FSD kräver rättvisesatsningar

Ajankohtaista 08:53

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att följande regering bör öka den sociala rättvisan och minska inkomstklyftorna genom att ta itu med långtidsarbetslösheten, stärka grundskyddet och höja kapitalskatten. Enligt FSD måste de svenska frågorna ges tyngd i regeringsförhandlingarna Ahtisaari-gruppens förslag utgör ett bra förhandlingsunderlag.
 
Socialdemokraternas program för arbete och rättvisa fick ett starkt stöd av finländarna i riksdagsvalet. Finländarna vill inte att arbetslösheten biter sig fast och att inkomstklyftorna ökar. För att vårt land ska vara framgångsrikt även i fortsättningen, får det inte uppstå murar mellan människor i Finland. FSD kräver att följande regering agerar beslutsamt för att minska inkomst- och välfärdsklyftorna.
 
Ökad rättvisa förutsätter att fler får arbete, att de lägsta socialbidragen höjs och att beskattningen utgår från betalningsförmågan. Socialdemokraterna vill se till att ingen ung person hamnar utanför arbetsmarknaden eller utbildningssystemet. Långtidsarbetslösa ska ges bättre möjligheter att sysselsätta sig. Alla människors unika kapacitet ska tas tillvara.
 
FSD kräver konkreta förbättringar av socialskyddet. De lägsta socialbidragen måste höjas med 100 euro i månaden och pensionärernas bostadsstöd förbättras. Den orättvisa kopplingen mellan barnbidraget och utkomststödet måste avskaffas. Ett led i att minska inkomstklyftorna är också att kapitalskatten höjs.
 
Socialdemokraterna har i alla tider verkat för ett tvåspråkigt land som inkluderar alla. FSD anser att det finns behov av en mera målinriktad och långsiktig språkpolitik. President Ahtisaaris parlamentariska styrgrupp har utarbetat ett konkret handlingsprogram, som ger en god grund för regeringsförhandlingarna.