FSD kräver en utredning av nödcentralen

Ajankohtaista 07:41

Lördagen 22.10 inträffade det ett sjukdomsfall under presidentkandidat Paavo Lipponens inledning på Finlands Svenska Socialdemokraters (FSD) kongress i Pargas. Alf Nyroos från Petalax socialdemokrater ringde nödnumret kl. 14.10, men samtalet bröts efter att Nyroos inlett samtalet på svenska.
 
De svarade ”ett ögonblick” och sedan bröts samtalet. Jag ringde nödnumret på nytt och då talade jag finska. Nödcentralen skickade en ambulans och ambulanspersonalen var hjälpsam, intygade Nyroos.
 
Finlands Svenska Socialdemokraters kongress kräver att nödcentralen i Egentliga-Finland utreder varför samtalet som inleddes på svenska bröts.