FSD: höj grundtryggheten med 100 euro

Ajankohtaista 11:20

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) kräver att de lägsta sociala bidragen höjs med 100 euro för att minska inkomstklyftorna i landet.


 

Finland håller på att delas itu – antalet fattiga har ökat till 700 000. Färska undersökningar visar att fattigdomen också börjat gå i arv. Barn till fattiga föräldrar har inte samma möjligheter att ta sig framåt i livet och de har också sämre hälsa än andra barn. Välfärdsstaten klarar inte längre av att leva upp till sin uppgift att ge alla möjlighet att klättra upp för samhällsstegen oberoende av familjebakgrund.

 

FSD anser att vi måste byta riktning – tudelningen av nationen måste stoppas. Under nästa valperiod vill socialdemokraterna beslutsamt gå inför att stävja inkomstklyftorna. Dels innebär det en rättvisare beskattning, dels handlar det också om fördelningspolitik.

 

FSD vill att de som lever på de lägsta socialbidragen ska få 100 euro mer i plånboken. Det gäller personer som får grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, föräldrapenning eller sjukdagpenning. Finland har råd med ökad rättvisa, fast det är ont om pengar i statskassan. De mindre bemedlades inkomster har länge släpat efter.

 

Finlands framgångshistoria bygger på att nationen hålls samman och att alla känner sig delaktiga i samhället. Det förutsätter att man garanterar alla en tillräcklig ekonomisk grundtrygghet i livets brytningsskeden. Olyckor eller förändringar i livet kan nämligen drabba alla.