FSD gick framåt

Ajankohtaista 08:26

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) gjorde ett mycket bra val. Distriktets kandidater fick 19 355 röster, vilket innebär en ökning på 7971 röster. Jämfört med riksdagsvalet 2007 gick FSD framåt i alla valdistrikt. En av röstmagneterna i Nyland Maarit Feldt-Ranta fick 7546 röster och blev omvald. 

FSD vill tacka alla som röstat på finlandssvenska socialdemokrater! Ett stort tack också till våra fina kandidater och alla som hjälpt till i valarbetet. Ert arbete är oerhört värdefullt. För arbete och rättvisa.
 
FSD:s kandidater 2011      Resultat 2011
Wallgren, Helsingfors          2049
Feldt-Ranta, Nyland             7546 INVALD
Bärlund, Nyland                   3052
Almqvist, Nyland                 1241
Hiltunen, Eg. Finland           1131
Frostdahl, Vasa                   3908
Häggblom, Vasa                    428
Totalt                               19355