Frostdahl: Socialdemokraterna gör det som är rätt

Ajankohtaista 07:00

Referat av Steven Frostdahls öppningstal på FSD:s kongress 22.10.2011.

 
Vi befinner oss i en svår finanskris, som enligt många bedömningar endast kan bli värre. Därför måste vi sköta vår samhällsekonomi förnuftigt, men vi har aldrig råd att låta människor fara illa i jakten på kortsiktiga budgetnedskärningar.
 
Vi drev genom en hundra euros förhöjning av de lägsta ersättningsnivåerna redan i regeringsförhandlingarna. Det var socialdemokratins kanske största seger i valrörelsen. Vi gav ett paraply åt de mest utsatta av våra bröder och systrar.
 
Vi gjorde det inte för att göra oss populära bland medelklassen, vi gjorde det inte för att fria till de mest välbemedlade väljarna.
 
        Nej vi gjorde det för att det var det enda rättvisa anständiga vi kunde göra. Det var socialdemokraternas målmedvetna och ihärdiga kamp som drev genom denna förhöjning.
 
Socialdemokraternas uppgift är inte att jaga gallupsiffror. Socialdemokraternas uppgift är att göra det som är rätt.
 
 
Nya regeringen bättre för svenskan
 
Vi var med och förankrade Ahtisaariprogrammet för tryggandet av ett tvåspråkigt Finland. Vår ordförande Jutta Urpilainen ville i motsats till många ledande Finlandssvenska opinionsbildare att statsministern ytterst ska vara ansvarig för utarbetandet av en språkstrategi.
 
Vi Finlandssvenskar ska inte behöva slåss för det som tillkommer oss genom språklagen och genom det som är våra grundlagsenliga rättigheter. Vi har ministrar vi kan diskutera med, förhandla med och informera om våra särskilda behov.
 
Läget är mycket bättre nu än för ett halvår sedan.
 
 
Motarbeta intellektuell förslappning
 
Vi ska inte nedlåta oss att till den populistiska retorik som säger oss att vända ryggen mot EU och våra internationella åtaganden. Vi behöver mera Europa, inte mindre, men vi behöver också mera Norden, inte mindre.
 
Att sluta sig och med misstänksamhet betrakta världen runt omkring sig leder ofrånkomligen till en intellektuell och andlig förslappning som vi måste motarbeta. Denna intellektuella och andliga förslappning är ett första steg mot främlingsfientlighet och fascism. Bara för att sådana element fått sitt fotfäste i Finlands riksdag så betyder det inte att vi måste springa efter.