Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Frostdahl: Finlandssvenska forum finns och fungerar

Ajankohtaista 10:51

De senaste dagarnas diskussioner om nya diskussionsforum för att trygga det svenska språkets ställning bör naturligtvis emottagas med optimism. Der verkar som om man kunde bryta upp en del av den tjocka isen mellan Svenskfinland och vårt statsministerparti, säger FSD:s ordförande Steven Frostdahl.


 

Initiativet som sådant bör dock läggas in i ett politiskt sammanhang. Svenska Centern kritiserar bl.a. rundabordsforumet mellan riksdagspartierna och kallar det SFP – styrt. Detta är orättvisa anklagelser eftersom det var socialdemokraterna som startade forumet och har sett till att rotationen fungerat klanderfritt till största delen. Skulle inte socialdemokraterna ha bevakat forumet skulle det också med stor sannolikhet ha dött ut. Idag är rundabordet ett arbetsverktyg som med framgång används med Folktinget som upprätthållare av sekretariatet. Det som är anmärkningsvärt förutom att Sannfinländarna konsekvent uteblivit är att Centern misslyckats med att skicka representanter.

 

Rundabordsförhandlingarna är ett bra forum där man kan skala bort prestigen och fokusera på frågor som är relevanta för Svenskfinland – frågor som alla kan omfatta. -Jag vågar påstå att frågan om Mellersta Österbottens orientering inte skulle ha fått sin lyckliga lösning utan runda bordsförhandlingarna. Inte heller skulle frågan om språkombudsmannanyndigheten eller ”språkombudsmannen” finnas för behandling i Ahtisaarigruppen, som kommer att föra vidare sitt betänkande till regeringsförhandlingarna.

 

Kontentan av diskussionen är klar – Att konstruera Finlandssvenska forum är inget självändamål och alla partier som vill delta kan delta. Centerns initiativ är ett försök till en politisk öppning som tyvärr är allt för svagt gräddad för att vara trovärdigt.