Flyereitä eri kielillä – Flyers in different languages

Ehdokkaalle 13:05

Täältä löydät flyerit SDP:n vaalikärjistä eri kielillä.

Here you can find SDP’s election manifesto in different languages (printable PDF-version)