Finanssikriisin hoidossa ja Irlanti-tuen ehdoissa epäonnistuttu

Ajankohtaista 12:12

SDP:n eduskuntaryhmä päätti tänään ylimääräisessä ryhmäkokouksessa kannastaan Irlannin-tukipakettiin. Se katsoo yksimielisesti, että hallitus on epäonnistunut rahoituskriisin hoidossa ja Irlannin tukiehtojen neuvottelussa. Ryhmä tulee esittämään tänään eduskunnassa hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

SDP ehdotti toukokuussa pikaisia keskusteluja hallituksen kanssa Kreikka-lainoituksesta. Edellytimme, että pankit ja sijoittajat, jotka ovat tehneet Kreikka-papereilla huomattavia voittoja, osallistuvat kriisin hoitoon. Edelleen eduskuntaryhmä piti välttämättömänä, että Suomen hallitus sitoutuu rahoitusjärjestelmän perusteelliseen muuttamiseen ja rahoitusmarkkinaveron toteuttamiseen. Vanhasen hallitus kieltäytyi useaan kertaan keskusteluista pankkien vastuun toteuttamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi.

Arvioimme toukokuussa, että Kreikka-tukipäätökset eivät tule riittämään markkinoiden rauhoittamiseen. Näin on myös tapahtunut. Levottomuuden lisäännyttyä EU:n valtionpäämiehet ja valtiovarainministerit joutuivatkin kesällä kokoamaan uutta entistä laajempaa tukipakettia. Viime viikolla Irlanti joutui pyytämään rahoitustukea IMF:ltä ja EU:lta. Jo nyt keskustellaan huolestuneina Portugalin, Espanjan ja myös Italian tilanteesta.

Irlannin kriisi on läheistä sukua Yhdysvaltain pankki- ja sijoitusmaailman holtittomuudelle, mikä käynnisti maailmanlaajuisen taloushäiriön. Häiriön, jonka seuraukset eivät vieläkään ole ohi. Ja sen mikä nyt on tullut päivänvaloon Irlannissa, näimme jo aikaisemmin Islannissa. Ongelmien syynä ovat säätelemättömät markkinavoimat, suurten voittojen tavoittelussa otetut suuret riskit. On tärkeää, että kriisistä otettaisiin opiksi ja sen seurauksena syntyvät aiempaa terveemmät rahoitusmarkkinat. Tapahtumat korostavat välttämättömyyttä uudistaa rahoitusjärjestelmää ja lisätä pankkien ja sijoittajien vastuuta ottamistaan riskeistä.

Hallitus on syönyt sanansa

SDP:n eduskuntaryhmä on vaatinut ja vaatii edelleen hallitukselta selkeää sitoutumista rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistuksiin, rahoitusmarkkinaveron säätämiseen sekä pankkien ja sijoittajien vastuun toteuttamiseen. Pidämme kestämättömänä, että Irlanti jatkaisi eurooppalaisten veronmaksajien lisärahoituksella alhaisen yritysverotuksen maana ja näin ylläpidettäisiin hyvinvointiyhteiskunnille haitallista verokilpailua.

Puoli vuotta Kreikka-päätöksen jälkeen hallituspuolueetkin ryhtyivät puhumaan pankkien ja sijoittajien vastuusta ja vakuuksien tarpeesta luotonannossa. Näiden kantojen merkitys testattiin nyt Irlannin tukipaketin yhteydessä. Hallitus lähti Irlanti keskusteluun jälleen samalla otteella kuin Kreikka-tukipaketin valmisteluun viime keväänä; vakuutellen tiukkaa linjaansa. Kokoomuksen puheenjohtaja, ministeri Katainen on puhunut vakuuksista ja Keskustan johto vaati vielä viikko sitten Irlannin yritysverotuksen ottamista neuvotteluissa esille.

Kumpikaan asia ei sisälly nyt esitettyyn Irlannin tukipakettiin. Vakuuksista hallitus tyytyy toteamaan, että niiden saaminen olisi ollut teknisesti liian vaikeaa. Ja nyt suomalaisille väitetään, että Irlannin alhainen yritysvero onkin hyvä asia Irlannin toipumisen kannalta.

Suomen etu ei toteudu

SDP:n eduskuntaryhmä pitää kestämättömänä, että korkean verotuksen maana Suomi olisi rahoittamassa tukipakettia, jonka turvin Irlanti jatkaa ankaraa verokilpailua. Sen yhteisöverokanta on alle puolet EU-maiden keskiarvosta. Tämän seurauksena Suomessa on paineita laskea yritysveroa ja tavallisten kotitalouksien maksamia veroja nostaa. Suomen etujen mukaista on – jos tukea annetaan – sitoa se tiukkoihin ehtoihin. Näihin ehtoihin kuuluvat sijoittajavastuun toteutuminen ja riittävät vakuudet siitä, että annettu tuki saadaan takaisin. Näin ei nyt ole tapahtumassa eikä hallituksen toimintaa kriisin hoidossa voi mitenkään sanoa johdonmukaiseksi ja kestäväksi.

Edellä olevan perusteella SDP:n eduskuntaryhmä esittää, että eduskunta hyväksyy lausuman: Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut rahoituskriisin hoidossa ja Irlannin tukiehtojen neuvottelussa eikä nauti eduskunnan luottamusta.