Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Filatov: Yleisturva on yksinkertaisesti parempi sosiaaliturvamalli

Ajankohtaista 13:55

Tarja Filatov

Yksinkertaista oikeudenmukaista sosiaaliturvaa ei ole kun utopioissa. Tarvitaan taloudellisen avun ja palveluiden kokonaisuus, jossa etuuksia kootaan yhteen ja samantasoistetaan. Lisäksi säilytetään osa erityisiin tarpeisiin rakennettuja tarveharkintaisia etuuksia, sanoo kansanedustaja Tarja Filatov.

Ihmisen elämäntilanteet ovat moninaiset ja siksi sama vastaus ei toimi elämän erilaisissa riskeissä. Kaupallisia vakuutuksiakin on eri asioille. Autovakuutus ei toimi matkavakuutuksena eikä päinvastoin, muistuttaa Filatov. Hän puhui SDP:n puoluepäivän tilaisuudessa Porin SuomiAreenalla maanantaina.

– Ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä vastauksia on kyllä, Filatov sanoo.

SDP:n vastaus sosiaaliturvan ongelmiin on Yleisturva. Yleisturva on yksinkertaisesti parempi sosiaaliturvamalli, joka takaa ihmisen toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa. Se helpottaa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista siten, että työ on tekijälleen aina kannattavaa.

– Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli. Siinä takuutasoa täydentävät yleistaso ja aktiivitaso. Nykysosiaaliturvan tarveharkintaiset ja täydentävät etuudet ja kulukorvaukset säilyvät.

Sosiaaliturvasta on tullut byrokraattinen, vaikeaselkoinen ja pirstaleinen, koska sitä on korjattu siivu kerrallaan. Viiveet ja väliinputoamiset toimeentulon saamisessa synnyttävät epävarmuutta, vaikka tarkoitus on rakentaa turvallisuutta. Jopa työhön meneminen voi olla vaikeaa. Näin ei voi jatkua.

– Työ ja perheiden tarpeet muuttuvat, siksi myös turvan on muututtava ja kuljettava ihmisen rinnalla elämän riskitilanteissa, Filatov muistuttaa.

Yleisturvaan ovat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta aina yrittäjistä apurahansaajiin ja vakiduunareista keikkatyöläisiin. Malli vähentää ihmisten pompottelua luukulta toiselle ja mahdollistaa työnteon ja kouluttautumisen kaikissa elämänvaiheissa. Oleellinen osa kokonaisuutta on ihmistä eteenpäin auttavat palvelut.

Ihmisen sosiaaliturvan tarpeet ovat moninaiset. Niihin ei ole yksinkertaisia vastauksia.

– Jos tavoitteena on pelkästään kannustavuus työhön, synnytetään herkästi köyhyyttä, kuten kokoomuksen mallissa on riskinä. Jos haetaan pelkästään helppoutta ja yksikertaisuutta kuten puhtaassa perustulossa, rahat loppuvat tai turvan taso asettuu hyvin alas. Jos haetaan mahdollisimman vapaata itsensä toteuttamisen mallia, työn tekemisen palkitsevuus kärsii, Filatov pohtii.

SDP on rakentanut mallin, jossa työhön ja kouluttautumiseen kannustaminen sekä ennakoitavuus ovat keskeisiä. Samoin köyhyyden vähentäminen.

Mallilla on myös tavoitteet ja mittarit

  • Mahdollisimman korkea työllisyysaste, koska ilman sitä hyvinvointivaltiota ei voi rahoittaa.
  • Vähintään toisen asteen koulutuksen suorittaneiden määrän kasvu, koska koulutus auttaa pidempiin työuriin.
  • Köyhimpien elinajan pidentyminen, koska terveyserot ovat kipeä eriarvoisuuden mitta.
  • Asunnottomuuden poistaminen, koska ilman kotia ei kukaan voi elää täysipainoista elämää.
  • Tuloerojen kaventaminen alimpia tulojen nousulla, koska köyhyys tuo mukanaan monta murhetta.
  • Yksinäisyyden väheneminen, koska kenenkään ei pitäisi joutua elämään ypöyksin.

Lisäksi tavoittelemme sairastavuuden alenemista erityisesti alemmissa tuloryhmissä. Lastensuojelun tarpeen vähenemistä. Päihteiden käytön ja ongelmien alentamista. Huono-osaisuuden ylisukupolvistumisen vähenemistä, heikoimmassa asemassa olevien perheidenlapsien palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien paranemisella.