Filatov: Yhdenvertaisuuden stressitestit otettava käyttöön

Ajankohtaista 16:28

– Euroopan unionissa tarvitaan yhdenvertaisuuden stressitesti, koska eriarvoisuus on kasvanut ja kasvaa yhä, vaatii kansanedustaja, romaniasianneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov puhuessaan perjantaina 24.11. romanien historiaa itsenäisessä Suomessa käsittelevässä seminaarissa Helsingissä.

– Romanit ovat suurin eurooppalainen vähemmistö ja romanien heikko asema on yksi vakavimmista Euroopan laajuisista ihmisoikeusongelmista. Unionissa puhutaan paljon yhteisestä arvopohjasta, mutta toteutuuko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo myös käytännössä, kysyy Tarja Filatov.

Euroopan unionissa vahditaan tiukkaan talouskuria. Pankeille tehdään stressitestejä ja valtiot uhkaavat saada sanktioita, jos eivät noudata pelisääntöjä.

– Samaa tiukkuutta tarvitaan ihmisoikeuspolitiikkaankin, vaatii Filatov.

– Romanien historia kertoo surullista tarinaa yhteiskunnan rakenteellisesta syrjinnästä. Se kertoo myös iloista tarinaa siitä, että asioita voidaan muuttaa ja yhdenvertaisuutta edistää, kunhan on tahtoa ja ihmisiä, jotka muuttavat tahdon teoiksi.

– Ikävä kyllä romaniväestön sosiaalinen, taloudellinen ja koulutuksellinen ero suhteessa pääväestöön on vielä tänäkin päivänä totta. Monissa yhdenvertaisuuden tavoitteissa olemme onnistuneet kulkemaan eteenpäin, mutta yhteiskunnan tiukkeneva asenneilmapiiri vähemmistöjä kohtaan on tuonut myös taka-askelia, toteaa Filatov.

– Vähemmistöt ovat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin peili. Romanit ovat sekä Suomessa että Euroopassa usein ensimmäisten joukossa kokemassa taloudellisten ongelmien ja asenteiden kiristymisen aiheuttamat vaikutukset ja ikävä kyllä viimeisten joukossa pääsemään osalliseksi hyvinvoinnista, Filatov sanoo.

– Useissa eurooppalaisissa maissa romanit on muiden vähemmistöjen ohella nähty helpoksi syypukiksi taloudelliselle ahdingolle, vaikka maailmantaloudesta ovat päättämässä aivan muut tahot.

Avainkysymys on, miten eurooppalaiset maat saadaan vastaamaan kaikkien kansalaistensa yhdenvertaisuudesta ja sosiaalis-ekonomisesta tasa-arvosta valtioina ja Euroopan yhteisönä, Filatov sanoo.

Köyhyys ja eriarvoisuus johtavat eri kansalaisryhmien vastakkainasetteluun ja lisäävät vihamielisiä asenteita erityisesti vähemmistöjä kohtaan. Kehityskulku tulee katkaista sekä asenne- että toimenpidetasolla. Syrjinnälle tarvitaan nollatoleranssi, Filatov sanoo.

**

Valtakunnallinen Romaniasiain neuvottelukunta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Suomen Romaniyhdistys järjestivät perjantaina 24.11.2017 romanien historiaa itsenäisessä Suomessa käsittelevän kutsuvierasseminaariin. Tämä Suomi/Fintiko100 -juhlavuoden tilaisuus järjestettiin SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki).