Filatov: Vanhusten yhdenvertaisuus vaatii oman lain

Ajankohtaista 09:39

Liikaa lääkitystä, sitomista, kaatumisia, ei vessaan pääsyä, ei ulkoilumahdollisuutta.
– Yksittäisinä sanoina asiat kuulostavat kauhuleffalta. Mutta ne löytyvät lääninhallitusten selvityksistä oikeuskanslerille ja kuvaavat vanhustenhoivan tilanteita eripuolilla Suomea, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov toteaa.


Suomessa saa Filatovin mukaan hyvää ja huonoa hoitoa. Suomessa pääsee hyvin ja hyvin huonosti hoitoon.
– Vanhustenhoivassa on kyse ihmisarvon toteutumisesta. Hyvinvointivaltiolla on varaa huolehtia lapsistaan ja vanhuksistaan. Hoiva ei saa olla suhdannepoliittinen kysymys, Filatov tähdentää.


Hänen mukaansa vanhustenhoivan puutteet ovat olleet yleisesti tiedossa, nyt ne on valvontaraportin avulla dokumentoitu.
– Hoivan puutteet eivät ole yllätys, mutta niiden rajuus on. Lääninhallitusten raporteissa näkyi yhtenä selittävänä tekijänä liian vähäinen hoivahenkilöstö.


Filatov varoittaa, että puutteet uhkaavat kärjistyä, koska kuntien verotulot ovat romahtaneet laman vuoksi.
– Vaikka pörssissä ja kansainvälisessä taloudessa näkyisikin valonpilkahdusta, kuntien talous ei aurinkoon yllä.


Filatov painottaa, että vanhustenhoiva tarvitsee tiukempaa säätelyä, parempaa valvontaa ja lisää resursseja.
– Sosialidemokraatit esittivät vaalien alla mittavaa panostusta vanhustenhoivaan ja koko oppositio on esittänyt lisää voimavaroja jokaisessa budjetissa.


– Raha ei kasva puussa ja niinpä on tehtävä valintoja. Voimme tinkiä osasta veronkevennyksiä ja panostaa yhteisiin palveluihin, Filatov linjaa.


Hän lisää, että kyse on myös tasa-arvosta. Suurin osa laitoshoivan tarvitsijoista on naisia ja suurin osa hoitajista on naisia.


Professori Kivelän raportissa vuodelta 2006 esitettiin muun muassa laatusuositusten uudistamista ja koulutuksen kehittämistä. Laatusuositukset olivat vuodelta 2001 ja niiden uudistustyö aloitettiin viime vaalikaudella.


Myös henkilöstön koulutukseen osoitettiin lisärahoitusta. Nämä eivät kuitenkaan ole olleet Filatovin mukaan riittäviä toimia.
– Tarvitaan yhteiskuntasopimusta, joka velvoittaa kunnat selvittämään eri hoivakotien laadun, puuttumaan ongelmiin sekä kohdistamaan resursseja niihin hoivalaitoksiin, joissa puutteita on eniten. Tarvitaan vanhustenhoivalaki, riittävät voimavarat sen toteuttamiseen sekä lisää valvontavoimavaroja.


– Me voimme tehdä ihmisinä enemmän. Me voimme vaatia kuntapäättäjinä priorisointia ja laadukasta palvelua. Mutta nyt olemme eduskunnassa ja valtion tehtävä on huolehtia ihmisten tasavertaisuudesta lainsäädännöllä, Filatov sanoo.


Lue hallitukselle 18.9. jätetty välikysymys vanhustenhoidosta täältä.