Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Filatov vaatii pikaista korjausta aktiivimalliin

Ajankohtaista 14:53

Työttömyysturvan aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa yli puolelta työttömistä Kelan ennakkotietojen mukaan.

– Tästä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että puolet työttömistä ei haluaisi olla aktiivisia. Kyse on mahdollisuuksien puutteesta: kelpaavien aktiivitoimien kapeudesta, siitä, että kelpaavia aktiivitoimia ei ole tarjolla, lain sekavuudesta jne. Lakiin tarvitaan ehdottomasti korjausta, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov ( sd.).

– Hallitus ei panostanut aktiivitoimien määrään, vaikka uudistus edellyttää työttömiltä aktiivitoimiin osallistumista. Hallituksen puolelta kyseessä on passiivimalli, joka leikkaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien etuutta ja lisää toimeentulotukimenoja.

Pitkäaikaistyötön joutuu auttamatta turvautumaan toimeentulotukeen ja aktiivimalli pahentaa hänen tilannettaan. Toimeentulotuki on työhön kannustamisen näkökulmasta pahin loukku.

Tilastokeskuksen luvut kertovat, että aktiivitoimissa olevien työttömien määrä ei ole juurikaan noussut. Koulutuksessa ja valmennuksessa on 3 000 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Tukityöllistettynä taas 3 000 enemmän.

Vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella on 2 000 ihmistä enemmän.

Aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta 4,65 prosenttia niiltä työttömiltä, jotka eivät kolmen kuukauden seurantajaksolla ole onnistuneet saamaan kolmea päivää töitä tai viikkoa laissa hyväksyttyjä työllisyyspalveluita.

Jos aktiivitoimet tai työ rytmittyvät tarkastelujakson näkökulmasta niiden väliin, työttömyysturvaa leikataan, vaikka seuraavalla jaksolla ne täyttyisivät yli vaaditun.

– Hallituksen on korjattava laissa olevat valuviat, Filatov vaatii.

Filatov listaa kiireellisimpiä korjauksia:

Ensin työttömän pitää päästä työkyvyn arviointiin ja velvoitteet asettaa työkykyä vastaaviksi. Osatyökykyisten tai työkyvyttömien kohdalla on turvattava henkilökohtainen palvelu, jossa kartoitetaan työnsaannin esteet ja tarjotaan apua. Olipa avuntarve mikä tahansa, se on laskettava aktiivitoimeksi.

Jos työkyvyssä on isoja ongelmia on tarjottava aktiivitoimia: valmennusta, kuntoutusta ja työkykyä parantavia toimia. Terveyden ylläpitoon tai parantumiseen liittyvät toimet on laskettava aktiivitoimiksi. Näiden toimien määrää on lisättävä ja laatua parannettava. Jos työkyky on menetetty, työttömän on saatava apua työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi.

– Aktiivitoimien kirjoa on laajennettava. Osallistuminen kansalaisopiston kurssille tai vapaaehtoistyöhön tulee rinnastaa sovituin reunaehdoin kuntouttavaan työtoimintaan niiden työttömien kohdalla, jotka eivät tarvitse ammattiapua kunnossa pysyäkseen, Filatov linjaa.

– Malli säästää rahaa ja auttaa säilyttämään elämänhallinnan. Vapaaehtoistyöllä parannetaan koko yhteiskunnan hyvinvointia. Vapaaehtoistyöntekijän ja työstä apua saavan, molempien.

Työvoiman moniammatillisia palvelukeskuksia pitää vahvistaa eikä purkaa. Nuorille suunnatut ohjaamot ovat oiva matalan kynnyksen moniammatillinen palvelu. Siihen hallitus panostaa ja hyvä niin. Outoa on se, että vaikeastityöllistyvien samansukuista palvelua puretaan. Kuntoutuksen, sosiaalityön, terveydenhoidon ja työvoimapoliittisten toimien pitää ketjuttua ehjästi, jotta moniongelmaisia työttömiä voidaan auttaa.

Lisäksi tarvitaan välityömarkkinatöitä, joissa avustava työ voidaan räätälöidä työttömän työkyvyn mukaan ja palkkatuella tukea työnantajaa työvoimakustannuksissa. Tuki voidaan räätälöidä työkyvyn aleneman mukaan. Avustavista työtehtävistä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti, jotta ne eivät syrjäytä markkinaehtoista työtä.

Kaikkien aktiivitoimiin osallistuvien kohdalla pitää varmistaa, että lapset pääsevät päivähoitoon. Helpoimmin tämä tapahtuu palauttamalla subjektiivinen päivähoito-oikeus. Nykyisin päivähoitopaikan saannin viiveet eivät mahdollista nopean keikkatyön vastaanottamista.

Kohtaanto-ongelmat uhkaavat pahentua. Ammatillisen työvoimapoliittisen koulutuksen määrää pitää lisätä välittömästi työvoimapula-aloille. Tälle vuodelle on varattu vain noin 5 000 hengen koulutusresurssi. Edellisellä eduskuntakaudella volyymina oli yli 20 000 henkeä.

Pitkällä aikavälillä tarvitaan paljon muutakin. Kiireisimpänä perusturvaremontti, joka yhdistää syyperusteiset turvan muodot ja yhteensovittaa automaattisesti ja kannustavasti ansiotulot.