Filatov: Työttömän työkyvystä on huolehdittava

Ajankohtaista 13:54

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd) puhui tänään työttömien terveydenhuoltoa ja terveystarkastuksia käsitelleessä seminaarissa Helsingissä. – Sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa hyvinvointia ja yhteiskunnan tilaa arvioidaan vaikeimmassa tilanteessa olevien näkökulmasta. Työttömyys on kiistatta vaikea tilanne elämässä. Jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen on ehjän yhteiskuntapolitiikan päämäärä. Sitä ei voi alistaa muille päämäärille.

Terveellinen elämä merkitsee suomalaisille elämäniloa, tasapainoa ja vapautta. Terveeseen elämään ihmiset liittävät laajasti mielen tasapainon ja terveyden, levon ja nukkumisen, sosiaaliset suhteet, ystävät ja parisuhteen.

– Työttömyys koettelee monia. Varsinkin pitkittynyt työttömyys vaikuttaa ihmiset itsetuntoon ja moneen muuhun asiaa. Hyvän elämän turvaaminen sairastuessa on tärkeää, ei siis ole mikään ihme, että sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistaminen on aikamme suurimpia hankkeita.

– Terveydenhuoltopalveluilta toivotaan eniten helpompaa hoitoon pääsyä. Työttömien kohdalla tämä ei ole ollut ollenkaan itsestään selvää. Vuonna 2011 tuli voimaan laki, joka edellyttää kuntia tarjoamaan työttömälle maksuttoman terveystarkastuksen, muistuttaa Filatov.

– Tätä ennen työttömien terveydenhuoltoa oli yritetty parantaa rahoituksella, hankkeilla ja monilla muilla keinoilla. Laissakin on ollut velvoitteita, mutta niiden noudattaminen on ollut vähän niin ja näin. 

Työttömän terveystarkastuksen ajatuksen on edistää työttömän työkykyä ja ehkäistä terveysongelmia. Monet tutkimukset osoittavat, että työttömät sairastavat enemmän ja voivat huonommin kuin työssäkäyvät.

– Työttömien terveydenhuoltoa koskeva laki tunnetaan huonosti kunnissa eivätkä työttömätkään tiedä, että heillä on oikeus terveystarkastukseen, sanoi Filatov.

– Suuret väestöryhmien väliset terveyserot ovat suomalainen erityisongelma, johon on syytä löytää nykyistä parempia ratkaisuja. Koulutukseen, tulotasoon ja ammattiin liittyvät terveyserot ovat meillä suuria. Se oletko, nainen vai mies, rikas vai köyhä, koulutettu tai kouluttamaton, vaikuttaa keskimäärin siihen, miten pitkään ihminen elää, sanoi Filatov.

Yksin työeläkejärjestelmä työkyvyttömänä olevien ihmisten työpanoksen menetyksen arvioitiin vuonna 2012 olevan kahdeksan miljardia.

– Ihmisen ei tarvitse tietää onko hän perusterve vai erikoissairas, riittää kun pääsee lääkäriin silloin kun on tarve, moni ajattelee. Mutta ennalta ehkäisevä terveydenhuolto on kaikkein tärkeintä. On viisaampaa hoitaa terveyttä, jotta ei tarvitse hoitaa sairautta. On viisaampaa ylläpitää työkykyä kuin maksaa työkyvyttömyydestä, sanoi Filatov.