Filatov: Tasa-arvotaistelu tulopolitiikassa jatkuu

Ajankohtaista 03:31

Tulopolitiikassa ei saa laman aikana unohtaa tasa-arvotaistelua, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov.

Filatovin mielestä on välttämätöntä jatkaa työtä naisten ja miesten välisen palkkakuilun umpeen kuromiseksi. Lisäksi on voitava paikata niitä aukkoja joita syntyy sosiaaliturvaan, kun työelämä muuttuu. Tätä työtä on tehtävä Suomessa ja koko Euroopassa. Euroopan yhteiset työmarkkinat edellyttävät työlainsäädäntöön nykyistä enemmän miniminormeja.

– On surullista, että oikeistolaistunut unioni on laiminlyönyt työelämän laadun parantamisen. Jos työelämän pelisääntöjä ei kehitetä eurooppalaisella tasolla, epäterve kilpailu työntekijöiden työehdoilla kasvaa.

Hyvä työelämä on myös parasta tuottavuus- ja ikäpolitiikkaa. Koko Eurooppaa haastaa ikääntyminen ja työurien pidentämisvaade. Ilman hyvinvoivaa työelämää haasteeseen on mahdoton vastata. Ei saa olla niin, että kun tavarat, palvelut ja pääomat ovat saaneet vapautensa. Ihmisten liikkuvuuden turvaksi tarvittavaa sosiaalista Eurooppaa ei enää kehitetä.

Meillä Suomessa on perinteisesti ollut eri aloilla työehtosopimuksiin perustuva ”minimipalkka”, koska työehtosopimuksen yleissitovuus on rakentanut alakohtaisen palkat. Alakohtainen työehtosopimukseen perustuva ”minimipalkka” on ollut joustava, mutta työmarkkinoiden muutos on niin nopeaa, että tarvitaan entistä enemmän minimityölainsäädäntöä niiden ihmisten turvaksi, jotka työskentelevät uusilla ja usein pirstaleisilla toimialoilla.

Pirstaloituneet työmarkkinat johtavat hyvin erilaisiin työsuhteisiin. Lakisääteinen minimipalkka olisi hyvä ratkaisu niiden ihmisten tueksi, jotka eivät tee työtä yleissitovalla alalla. Lisäksi lakisääteinen minimipalkka estäisi tehokkaammin rajojen yli tapahtuvaa työvoiman polkumyyntiä.