Filatov selvittämään välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksia

Ajankohtaista 09:15

Työministeri Lauri Ihalainen on nimennyt kansanedustaja Tarja Filatovin selvittämään välityömarkkinoiden mahdollisuuksia tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä. Filatovin toimikausi alkaa huhtikuun alusta ja kestää vuoden 2012 loppuun.

”Olemme saaneet paljon yhteydenottoja eri puolilta maata yhdistyksiltä ja järjestöiltä, jotka kantavat huolta siitä, miten kaikkien osallistumista työmarkkinoille edelleen edistetään ja tuetaan. Halusin apua kokonaisuuden arviointiin ja tulevaisuuden hahmotteluun henkilöltä, jolla on sekä pitkäaikainen kokemus että nykytehtäviensä tuoma näkemys asiaan”, perustelee ministeri Ihalainen selvityshenkilön asettamista.

Tarja Filatov toimii eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana. Hän on aiemmin toiminut myös työministerinä.

Selvityshenkilö kartoittaa keinoja ja mahdollisuuksia sekä tekee ehdotuksia siitä, millä tavoin vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä voitaisiin välityömarkkinoiden avulla edistää.

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan yhdistysten ja työllistävien säätiöiden tarjoamia määräaikaisia työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työssä tai ilman työsuhdetta työharjoitteluna ja työelämävalmennuksena.

Hallitusohjelman mukaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon parannetaan. Myös välityömarkkinoiden toimintaa parannetaan lisäämällä kuntien, yritysten, sosiaalisten yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia työllistämiseen. Lisäksi niille pitkään työttömänä olleille, joilla ei ole todellista mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, luodaan pysyviä tapoja olla osallisena työelämässä.

Pitkäaikaistyöttömyyden osalta hallitusohjelmaan sisältyy myös kuntakokeilu, jonka hakuaika on parhaillaan meneillään.