Filatov: Politiikka ei saa typistyä kuluttajavalinnoiksi markkinoilla

Ajankohtaista 16:08

– Poliittisia linjoja ei voi luoda lukemalla mielipidemittauksia ja tyydyttämällä suurten kuluttajamarkkinoiden tarpeita. Siitä seuraa syvä ristiriita sen välille mitä luvataan ja mitä todellisuudessa tapahtuu, sanoi SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Tarja Filatov. Hän puhui Salon Työväenyhdistyksen 125-vuotisseminaarissa.

– Markkinamekanismeista tutut kuluttajavalinnat aiheuttavat sen, että tavoitteet muuttuvat lupauksiksi ja niiden täyttymättömyys pettämiseksi.

Filatovin mukaan politiikan tulee esittää kokonaisvaltaisia ratkaisua rakenteellisesti kipeisiin asioihin. Kuluttajavalintapolitiikassa on helpompi esittää yksittäisiä etuuksia, koska ”asiakkaat haluavat”, kuin kertoa rakenteellisista muutoksista, jotta hyvinvointivaltiomme kestää myös tulevaisuudessa.

– On selvä että yksittäisillä eturyhmillä ja kansalaisjärjestöillä on omasta näkökulmastaan oikeutettuja vaatimuksia. Politiikan ikävä tehtävä on etsiä tasapainoa erillisten ”asiakasryhmien” tavoitteille. Ne eivät kaikki voi olla totta samassa todellisuudessa. Politiikassa on kyse valinnoista siten, että koko yhteiskunta voi kehittyä.

Politiikan vastakkainasettelu korostaa epäonnistumisia. Kaikkien edut eivät ole yhteneväisiä. Asioita joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen ja arvopohja määrää sen, mitä valitaan ensin.

– Hallituksen politiikassa näkyy selkeästi se, että taloutta tasapainotetaan pienituloisten etuuksia leikkaamalla ja hyvätuloisia kannustetaan veronkevennyksillä. Taustalla ei ole talouden pakko, vaan porvarillinen arvopohja, joka ohjaa päätöksiä.

Filatovin mukaan sama arvovalinta näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa. Tasa-arvoa tärkeämpi tavoite on se, että markkinat toimivat ja palvelut tuotetaan yhtiöpohjalta.

– Suomi ei ole yhtiö, joka voi keskittyä ydintoimintoihin. Valtion on huomioitava kaikki kansalaisensa. Filatov kiteyttää.

Parlamentarismissa on luonnollista, että oppositio argumentoi hallitusta vastaan. Monipuoluejärjestelmässä se johtaa herkästi takinkääntöpolitiikkaan, joka syö politiikan uskottavuutta. Tämä näkyy erityisesti perussuomalaisten kannatuksessa.

Oppositiossa on helppo tyydyttää kaikkien tarpeita, mutta hallitusvaltaan päästyä, helpot voitot voivat muuttua mahdottomiksi päätöksiksi ja helpoiksi häviöiksi. Tämän vuoksi SDP:n ohjelmatyössä on muistettava eritellä pitkän aikavälin tavoitteet ja lyhyen aikavälin toimet.

– Vaikeina aikoina politiikkaa typistyy herkästi ajankohtaisten asioiden hoitamiseksi. Tulevaisuuspuolueella on aina myös unelmia. Kukaan ei aikanaan uskonut, että Forssan ohjelma toteutuu. Niinpä vain toteutui, muistuttaa Filatov.

Filatovin mukaan tulevaisuuden isot haasteet liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, eriarvoistumiseen, työn muutokseen, hyvinvointivaltion kestävyyteen, globaaliin talouteen ja maahanmuuttoon. Näihin haasteisiin ei löydy kyllä tai ei vastauksia, Filatov muistuttaa.

– Tulevaisuuden tie vaatii kulttuurimuutosta. On luotettava ihmisten kykyyn eritellä vaikeita yhteiskunnallisia asioita. Tehtävä rohkeita avauksia ja etsittävä vuorovaikutuksen muotoja, jossa voidaan suoraan puhua ihmisille. On saatava ihmiset mukaan vaikuttamaan muutoksiin. Ja varottava lupaamasta asioita, jotka eivät voi olla totta samassa todellisuudessa.