Filatov: Pitkäaikaistyöttömyys vaarantaa kasvun eväät

Ajankohtaista 12:11

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu syö tulevan nousun eväitä, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd).

Työ- ja elinkeinoministeriön uusin työllisyysennuste kertoo, että työttömyyden kasvu pysähtyy. Tämä on odotettua, koska rakentaminen työllistää ja jo aiemmin päätetyt investoinnit lisäävät kone- ja laiteinvestointeja.

– Kasvuennuste ja työllisyysennuste kuitenkin kertoo, että hallitus on vielä kaukana työllisyystavoitteestaan, muistuttaa Filatov.

Samalla ennustetaan, että pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja tulevaisuudessa työvoiman saatavuus heikkenee. Juuri tässä on hallituksen työllisyyspolitiikan paradoksi.

– Hallitus ei edes pyri ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä, jonka kasvu vaikeuttaa tulevaa työvoiman saatavuutta. Yli vuoden työttömänä olevien määrä kasvaa rajusti ja hallitus pahentaa tilannetta leikkausvalinnoillaan.

– Suomen suurin työvoimapotentiaali on työttömissä ihmisissä. Heidän osaamisestaan ja työkyvystään kannattaa pitää huolta. Työvoimapoliittiseen koulutukseen ja palkkatukeen tehtävät leikkaukset syrjäyttävät ihmisiä tässä ja nyt ja leikkaavat työvoiman tarjontaa tulevaisuudessa, sanoo Filatov.

Passiiviturvan muuttaminen aktiiviseksi ei tuo helpotusta tilanteeseen, koska toimien volyymikasvu leikataan palkkatuesta pois.

Työllisyyskehitystä leikkaa myös hallituksen omat toimet, julkiseen talouteen tehdyt leikkaukset ja kotimaista kulutuskysyntää leikkaavat säästöt. Tämä näkyy palvelualojen työllisyydessä.

– Palvelualojen työllisyys oli jo vuonna 2014 ja 2015 alkupuoliskolla paranemaan päin, mutta työttömyys ja hallituksen leikkaukset hyydyttivät positiivisen kehityksen.

– Palvelualojen sisällä on kehityseroja mm. sosiaali- ja terveyspuolella on luonnollista väestön ikääntymisestä johtuvaa kasvua, kaupan alalla taas hiipuu kulutuskysynnän vuoksi.

Filatovin mielestä työttömyyden hoitoon tarvitaan lisäresursseja. Hän esittää, että omaehtoisen työttömyysturvalla tapahtuvan kouluttautumiseen pääsyn kriteereitä lievennettäisiin vastapainoksi aktiivikorvausten leikkaukselle.

Lisäksi pitäisi harkita ns. sakkomaksuista eli työmarkkinatuen kuntien maksuosuuksista luopumista, koska järjestelmän kannustavuudelta on mennyt hallituksen päätösten seurauksena pohja.

– Mallin ajatus oli kannustaa kuntia aktivoimaan työttömiä. Mutta koska hallitus ei huolehdi valtion aktiiviosuudesta, niin olisi parempi antaa kuntien pitää sakkorahat ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä niillä.

Kunnat ovat heränneet aktiivitoimien ja palveluiden välttämättömyyteen, mutta hallitusta on pistänyt värttinä ja se nukkuu ruususen unta pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa.