Filatov: Nuoren kesätyön toimeentulotuen leikkuria lievennettävä

Ajankohtaista 12:15

Tarja Filatovin mielestä toimeentulotukijärjestelmä ruokkii tahtomattaan ylisukupolvista työttömyyttä. Nuorten kesäansiot ovat usein suhteellisen pieniä ja niistäkin vain osa päätyy nuoren omaan taskuun.

– Ollessani opastamassa nuoria kesätyönhakuun eräässä lähiökeskuksessa, karu todellisuus oli se, että vanhemmat jopa pelkäsivät nuorten työhönmenoa, koska se vaikuttaa toimeentulotukeen ja pidemmällä välillä asumistukeen.

Toimeentulotukijärjestelmän näkökulmasta on ymmärrettävää, että tulot leikkaavat perheen toimeentulotukea. Oman elämän syrjään pyrkivän nuoren näkökulmasta kannuste mennä työhön on pieni, jos tilistä jää vain 20 prosenttia itselle.

– On suuri vääryys, että tällaiset tilanteet ”opettavat” nuorelle, että työnteko ei kannata. Leikkurin lieventäminen on suuri työllisyysteko.

Jos työssäkäyvän perheen nuori onnistuu saamaan kesätyöpaikan, hän saa itselleen palkan. Jos työttömän toimeentulotukiperheen lapsi onnistuu saamaan itselleen kesätyöpaikan, hän saa 150 euroa kuukaudessa, jos tulot ovat 750 euroa. Mikäli ansio on alle, käteen jää 20 % palkasta.

– Kunnilla on mahdollisuus käyttää toimeentulotuessa tarveharkintaa ja ennaltaehkäisevää tukea, jonka järkevä käyttö kannustaisi nuoria työnhakuun antamalla nuorelle enemmän kuin laki vaatii. Mutta ikävä kyllä todellisuus kuntien toimeentulotuessa on se, että usein päädytään ratkaisuun, joka antaa vähemmän kuin laki vaatii.