Filatov: Nöyryyttämisen aika on ohi, koulutusta ja työnvälitysapua aktiivimallin tilalle

Ajankohtaista 12:32

Kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd) ei ole yllättynyt Lännen Median tänään julkaistun aktiivimallin toimivuutta kartoittaneen kyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan suomalaisista työttömyyskassojen johtajista 74 prosenttia, eli lähes kolme neljästä kannattaa työttömiä kurittavan aktiivimallin poistamista.

Sipilän ja Orpon hallituksen aktiivimalli edellyttää työntekoa tai työvoimapoliittisiin aktiivitoimiin osallistumista, jotta työtön voi saada täyden työttömyysturvan. Jos tässä ei onnistu, turvaa leikataan lähes viisi prosenttia.

– Mallin perimmäisin ongelma piilee siinä, ettei työtön itse päätä siitä saako hän työpaikan tai pääseekö aktiivitoimiin. Erilaisten työttömien ja eripuolilla asuvien ihmisten mahdollisuudet täyttää lain velvoitteet ovat erilaisia. Malli koskee myös ihmisiä, joilla ei ole työmarkkinoilla vaadittavaa työkykyä. Viime kesänä julkaistujen tietojen mukaan perinteisissä työntekijäammateissa olevista ikääntyvistä työttömistä vain 13 prosenttia täytti mallin vaatiman työllistymisehdon, summaa Filatov.

Valtion virkamiesten työttömyyskassa Statian oman tutkimuksen mukaan noin 2 prosenttia etuudensaajista katsoi, että aktiivimallilla on suuri tai erittäin suuri vaikutus työllistymiseen. Sen sijaan lähes 70 prosenttia kaikista vastanneista koki aktiivimallin aiheuttaneen itselleen ahdistuneisuutta ja stressaantuneisuutta.

– Luvut eivät yllätä. Esimerkiksi henkilö, joka on sairastunut ja hänen sairauspäivärahakautensa on tullut täyteen, joutuu hakemaan elantonsa työmarkkinatuesta, vaikka sairaus jatkuu. Sairauslomalla olevan työttömän pitää onnistua löytämään työtä saadakseen täyden turvan. Tämä ei ole oikein. Työkyvyttömiä työttömyysturvan varassa olevia on hallituksen oman arvion mukaan lähes 30 000.

– SDP on luvannut useasti, että mikäli pääsemme hallitusvastuuseen, me tulemme poistamaan tämän ihmisiä eriarvoistavan ja työttömiä kepittävän mallin, Filatov toteaa.

– Sipilän ja Orpon aktiivimallin sijaan tarvitaan panostusta ammatilliseen työvoimakoulutukseen, tehokkaampaa työnvälitystä, henkilökohtaista apua työn etsinnässä ja moniammatillista palvelua. Ylipäätään tarvitaan henkilön tarpeen mukaista palvelua ja tukea. Lisäksi tarvitaan taloudellista tukea työllistymiseen. SDP:n esittämä työllistymisseteli, jossa työttömyysturvaa voidaan käyttää automaattisena palkkatukena, on saatava pian käyttöön.