Filatov: Kuntien kannattaa panostaa nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn

Ajankohtaista 12:54

Kuntien vastuu nuorisotyöttömyydestä alkaa jo koulussa. Opintojen ohjaus, TET-jaksot, työpaikkavierailut ja ammattiesittelyt koulussa voivat oikaista ennakkoluuloja tiettyjä ammatteja kohtaan. Kuntien kannattaa panostaa nuorten työelämäohjaukseen, koska yksi työelämästä syrjäytynyt nuori maksaa yli miljoona euroa elinaikanaan. Puhumattakaan inhimillisistä kustannuksista, painottaa eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov.

– Kunnissa on herätty nuorten aktivointiin, mutta jokainen kunta keksii liiaksi pyörää uudelleen. Tarvitaan toimiva ideapankki, josta jo koeteltuja malleja voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea, Filatov ehdottaa.

Nuorten työpajat toimivat hyvin erilaisesti. Moniammatillinen yhteistyö ja kiinteä yhteys kouluttautumiseen tuovat tuloksia.

Pelkkä puuhastelu on joutenoloa parempi vaihtoehto, mutta se ei juuri auta eteenpäin. Nuorten työllistymispalvelut ovat liiaksi projektien harteilla. Projekteissa ei riittävästi kiinnitetä huomiota, miten hyvät käytännöt rahoitetaan ja juurrutetaan normaaliksi toiminnaksi.

– Hyvät toimijat ja käytännöt hukkuvat projektin päätyttyä. Kuntienkin on herättävä juurruttamisen tärkeyteen ja mietittävä, kannattaako projektia aloittaa, jos sen jälkeen asiaan ei aiota panostaa, Filatov toteaa.

Filatov on tyytyväinen tänään eduskuntakeskustelussa olevan lisäbudjetin nuorten työllisyyspanosten lisäyksiin, mutta sanoo, että vielä vaarallisempaa on pitkäaikaistyöttömyyden nousuvauhti. Siihen ei ole lisäpanoksia. Päinvastoin tässä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työttömät ovat vaarassa jäädä täysin ilman apua.

Kuntien kannattaa perehtyä pitkään työttömänä olleiden kunta/valtiorahoitukseen.
– Pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta säästetyt varat tulevat kalliiksi taloudellisesti ja inhimillisesti, Filatov huomauttaa.

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov puhui 5.5.2010 Forssassa järjestetyssä Hämeen välityömarkkinoiden Tulevaisuustuunaamo 2.0 –seminaarissa.