Filatov: Kotihoidontuelle valtakunnalliset pelisäännöt

Ajankohtaista 13:35

Vanhemmilla on oikeus valita hoitavatko he lapsensa kotona kotihoidontuella vai päivähoidossa. Molemmat vaihtoehdot vaativat kehittämistä, sanoo eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov.

Lastenhoivalla on suuri tasa-arvomerkitys. Kuntien talousvaikeudet eivät saa johtaa päivähoidon laadun heikkenemiseen. Naisten on hyvällä omallatunnolla voitava valita sekä osallistuminen työelämään että perheen perustaminen. Nyt tarvitaan pelisääntöjä sille, että perheen lapset pääsevät samaan päiväkotiin ja, että päivähoito on aina lähipalvelu, vaatii Filatov.

Tarvitaan myös maksu-uudistus, joka joustaa nykyistä paremmin perheen pirstaleisen hoivatarpeeseen. Naisten työssäkäynti on merkittävä osa Suomen työllisyysastetta, joka on avainkysymys Suomen tulevaisuudelle, toteaa Filatov.

Kotihoidon valitsevien äitien ja isien on voitava palata turvallisesti työhön. Nykyisin liian monet, usein erityisesti äidit joutuvat usein työttömyysloukkuun, jollei heillä ole vakituista työpaikkaa heidän jäädessään kotihoidonvapaalle, toteaa Filatov.

Myös kotihoidontuelle on tehtävä valtakunnalliset pelisäännöt. Tuen taso ja tulosidonnaisuus on määriteltävä kuten päivähoitomaksuissa. Nyt moni kunta pyrkii ohjaamaan ihmisiä päivähoidosta kotihoitoon, koska se on kuntataloudelle edullista. Kansantalouden kokonaisuuden kannalta tilanne on toinen. Myös tasa-arvon kannalta on väärin, että perheiden saama tuki vaihtelee rajusti kuntarajojen mukaan, muistuttaa Filatov.

Kotihoidontuen varassa oleville on rakennettava mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Työn, hoivan ja opiskelun yhteensovittamiseen tarvitaan lainsäädännön uudistamista, vaatii Filatov.

Varapuhemies Filatov puhui 8.3.2011 Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen Kansainvälisen Naistenpäivän tilaisuudessa Suistoklubilla Hämeenlinnassa.