Filatov kehottaa varautumaan talouslaman jälkiaaltoon

Ajankohtaista 10:04

– Lamassa on kolme kovaa aaltoa. Ensin romahtaa talous, sitten työllisyys, mutta kun nämä kaksi alkavat tilastoissa helpottaa, niin ihmisten lama jää jäljelle. Kolmantena iskee sosiaalinen lama. Tämän hoitamista ei saa aliarvioida, Tarja Filatov toteaa.

Vaikka työllisyys on kääntynyt nousuun, pitkäaikaistyöttömyys nousee yhä rajusti. Kokomaassa pitkäaikaistyöttömiä on tullut lisää 15 000 henkeä eli 35,4 %.

Sosiaalinen lama näkyy kuntien toimeentulotukimäärän kasvuna. Budjetti ennustaa pysyvän köyhyyden kasvavan 520 000 suomalaiseen, missä olisi lisäystä 20 000 henkeä.

– Tähän nähden on surullista, että ensi vuoden budjetissa olevat työvoimapolitiikan rahat, jotka auttaisivat pitkäaikaistyöttömien tilannetta vähenevät.

Varapuhemies Filatov kehottaa kuntia talousvaikeuksistaan huolimatta panostamaan pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja erityisesti terveydenhuoltoon. Filatovin mielestä palvelukeskusten on syytä jatkaa työkyvyttömien työttömien eläkkeelle pääsyyn liittyviä selvityksiä.

– On kohtuutonta, että ihminen on työmarkkinoiden näkökulmasta työkyvytön, mutta eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyinen. Tämä synnyttää ihmisessä epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisuuskokemusta.

Eläkeapu ei sodi työurien pidentämistä vastaan. Samaan aikaan on syytä helpottaa nuorena mielenterveyssyistä tai muista syistä työkyvyttömyyseläkkeelle kirjoitettujen työhön haluavien ihmisen paluuta työelämään.

Filatov muistuttaa, että työkyvyttömyyseläkkeellä oli viime vuonna yli neljännesmiljoona ihmistä. Heistä kuudesosa haluaa palata työelämään.