Filatov: Joustava tuettu paluu työelämään nostaa työllisyysastetta

Ajankohtaista 09:41

Varapuhemies Tarja Filatovin mukaan työurien pidentämisessä kannattaa keskittyä niihin ihmisiin, jotka haluavat työhön. Kaksi suurta työhön haluavaa ryhmää ovat työttömät ja nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet ihmiset.
 
Tarja Filatovin mukaan pitkäaikaistyöttömyys suistaa ihmisen herkästi syrjään koko yhteiskunnasta.
– On tärkeää vahvistaa pitkäaikaistyöttömien tukitoimia. Olisi viisasta käyttää enemmän järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Tämä edellyttää myös järjestöjen tukemista.
 
– Nykyisin liian moni tukityö on työtunneiltaan vajaata. Työ motivoi, jos siitä saatava palkka turvaa toimeentulon. Nyt ei aina näin ole. Hintataso ja markkinaehtoiset palkat ovat nousseet, mutta tukitöissä palkkataso jää alle kohtuullisen toimeentulon, koska tukityöt ovat matalapalkka-aloilla ja työ ei ole kokopäivätyötä.
 
Filatov piti myös huolestuttavana, että niin moni työtön valuu työelämävalmennukseen ja kuntouttavaan työhön, vaikka tarve on päästä oikeaan työhön.

– Liian usein kuntouttava työ on yksinkertaista työtä, josta puuttuvat kuntouttavat elementit. Työvoimapolitiikka tarvitsee vahvempia resursseja, jotta se voi tarjota järkevämpiä ja tehokkaampia toimia ihmisten auttamiseksi.
 
Vajaakykyisten uudelleen työllistymistä pitäisi kansanedustaja Filatovin mielestä helpottaa. – Moni vajaatyökykyinen haluaisi palata eläkkeeltä työhön. Tämä vaatisi uutta lainsäädäntöä ja politiikka, joka erottelisi eläkkeellä olevista ne, jotka haluavat palata työelämään niistä, jotka eivät enää halua tai koe voivansa palata työhön. Työhön palaamisesta haaveileville pitäisi luoda samat tukimekanismit kuin työttömille.
 
Varapuhemies Filatovin mukaan on hyväksyttävä se, että osa työmarkkinoiden ulkopuolille joutuneista ei kykene palaamaan markkinaehtoiseen työhön, vaikka työpaikkojen määrä kasvaa. – Siksi tarvitaan pysyviä tuetun työn markkinoita. On parempi, että ihmiset pääsevät työhön ja voivat kerryttää osan toimeentulostaan itse, kuin, että heidät tuomitaan ilman tukea kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle.
 
Varapuhemies Filatov puhui Hämeenlinnassa 31.10.2010