Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Filatov: Hiljaisia signaaleja kannattaa kuunnella tarkkaan

Vappu2018 14:55

Tarja Filatov

Suomen kansan yhtenäisyys on pystynyt menneinä vuosikymmeninä kuromaan umpeen sisällissodan synnyttämää haavaa.

– Hyvinvointivaltio on rakennettu yhteistyöllä – ei kansan kahtia jaolla. Ei nälällä, pelolla eikä kostolla, vaan luottamuksella ja yhdenvertaisuudella, sanoo kansanedustaja Filatov. Hän puhui vappuna Lammilla, Janakkalassa ja Lopella

Tänä päivänä on syytä olla huolissaan yhteiskunnan jakautumisista ryhmiin, jotka eivät enää tunne toistensa todellisuutta.  Yhteiskunnan hiljaisia ääniä on kuunneltava huolellisesti. Useimmiten kovimpaa huutavat ne, joilla ei ole niin suurta tarvetta, mutta hiljaisimmilla saattaa olla suurin hätä.

Ei saa olla niin, että yksi ihminen on VIP-tasoa, kun taas vaikkapa työttömän arjen todellisuus on jotain sellaista, jonka käsittämiseen VIP-ihmisen kokemusmaailma ei yllä.

Tasa-arvo on paras takuu toivottomuudesta kumpuavaa levottomuutta vastaan. Työ ja koulutus ovat paras työkalu, jolla luomme ihmisille uskoa tulevaisuuteen.

Sosialidemokraattinen liike on työn ja oikeudenmukaisuuden liike. SDP:n on kyettävä omassa politiikassaan valitsemaan välineet, jotka vahvistavat työllisyyttä, poistavat eriarvoisuutta ja oikaisevat karkaamaan päässyttä tulonjakoa.

Edellisen laman inhimillisestä ja taloudellisesta laskusta on vielä taakkaa jäljellä, siksi on syytä olla tarkkana, millaisin ratkaisuin taloutta ja työllisyyttä hoidetaan.

Suomen vahvuutena on pidetty vakautta ja yhdessä sopimisen kykyä. Tätä on kadehdittu niin Euroopassa kuin kauempana maailmalla.

– Pieni kansakunta on pitänyt yhtä. Pitääkö vielä? Kysyy Filatov.

SOTE TULEE SAIRAAN KALLIIKSI

Hallitus ajaa sotea marginaalisen pienellä enemmistöllä läpi kuin käärmettä pyssyyn. Kiire, esityksen valuvirheet ja palveluiden markkinaistaminen uhkaavat koko suomalaista hyvinvointivaltiota. Kyse ei ole pienestä uudistuksesta. Kyse on koko Suomea ravistelevasta jättiläismäisestä julkisen palvelun alasajosta.

Riskinä on, että malli tulee kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmämme. Tämän seurauksen maksut nousevat ja hoito kapenee.  Rahalla saa, mutta miten käy monisairaiden ja pienituloisten.

Jo nyt potilasjärjestöjen tekemän selvityksen mukaan pitkäaikaissairaus on taloudellinen rasite kolmannekselle sairaista. Ongelma ei koske vain pienituloisimpia.

Lähes kolmannes on joutunut pyytämään halvempaa lääkettä, kolmannes siirtämään lääkkeen hankkimista. 23 prosenttia on joutunut luopumaan muista menoista, jotkut jopa ruuasta.

Viidennes ei olisi selvinnyt lääkekuluista ilman ystävän tai perheenjäsenen tai sukulaisen apua. Joka kymmenes on jättänyt lääkkeen hankkimatta, osa turvautunut toimeentulotukeen tai lainaan.

Ei saa olla niin, että ihmiset joutuvat valitsemaan lääkkeiden ja ruuan välillä. Sairastaminen on jo itsessään taakkaa, joillekin se tulee vielä tämän päälle sairaan kalliiksi.

NUORTEN TYÖEHTOJEN HEIKENNYS ON SYRJIVÄ

Työllisyyden vahvistamista hallitus hakee heikentämällä työntekijän asemaa. Perinteinen kolmikantainen yhteinen valmistelu on muuttunut kaksikantaiseksi. Siinä on mukana valtiovalta ja työnantajat, mutta työntekijät pääosin odottelevat eteisessä ja lukevat lehdistä, millaisia ratkaisuja tullaan tekemään.

– Työllisyys ei parane työsuhdeturvaa heikentämällä ja epävarmuutta kasvattamalla, Filatov sanoo.

Hallitus haluaa helpottaa pienten yritysten työvoiman palkkaamista. Tavoite on hyvä, mutta lääkkeet vääriä.

Jos pieni yritys palkkaa uuden työntekijän siinä on riskinsä. Moni yrittäjä pelkää, että valinta menee pieleen. Tätä varten on olemassa kuuden kuukauden koeaika. Se antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia.

Määräaikaisten työsuhteiden solmiminen ilman perusteita kohdistetaan hallituksen esityksessä alle 30 vuotiaisiin, työntekijöihin, jotka elävät lapsiperheen ruuhkavuosia. Monen perheen kohdalla se vaikeuttaa asuntolainansaantia ja pistää miettimään uskaltaako hankkia lisää lapsia.

Syntyvyyden aleneminen ei ole yksin työmarkkinoiden epävarmuuden syytä. Siihen vaikuttavat monet tekijät. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suurin syy siihen, miksi lapsia ei hankita niin montaa kun on ajateltu, on työelämän epävarmuus.

– Esitys vaikuttaa enemmänkin keinolta siirtää yrittäjän perhevapaista aiheutuvia kustannuksia työntekijälle. Perhevapaa uudistus jäi tekemättä, mutta naisten silpputöiden lisäämisestä hallitus pääsi sopuun. Surullista, Filatov summaa.

Saattaa olla, että hallituksen suunnittelemat irtisanomissuojan heikennys ja määräaikaisten työsopimusten solmiminen ilman perusteita kaatuu kansanvälisiin sopimuksiin, joita Suomi on solminut. Todennäköisesti käy niin, että Euroopan unioni tulee nuoren duunarin tueksi.

– Euroopan unionin määräaikaisia työsopimuksia koskeva direktiivi toteaa, että toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat pääsääntö, tämän hallitus unohtaa. Esitys on pöyristyttävä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Perhepolitiikan näkökulmasta se on kestämätön, Filatov linjaa

IRTISANOMISEN HELPOTTAMINEN EI LISÄÄ TYÖTÄ

On perusteltua, että isoilla ja pienillä yrityksillä on hieman erilaiset velvoitteet esimerkiksi erilaisten suunnitelmien tekemisen suhteen. Pikkuyrityksessä monet asiat ratkeavat kahvipöydässä ilman suurempaa suunnittelua.

Irtisanomiskriteerien alentamisessa henkilökohtaisin perustein on kyse työntekijöiden yhdenvertaisuudesta. Heikennys koskisi puolta miljoonaa työntekijää.

Suomessa ei ole eurooppalaisittain erityisen vaikea irtisanoa työntekijöitä. Jokunen vuosi sitten OECD:n tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi. Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa on vaikeampi irtisanoa työntekijöitä henkilökohtaisin syin.

Jos työntekijän irtisanomisen kriteerit ovat riippuvaisia yrityksen koosta, niin tästä saattaa syntyä kynnys kasvaa.

Keinotekoinen raja saattaa johtaa yritysten pilkkomiseen. Samalla moni työntekijä joutuu miettimään, että uskallanko vaihtaa uuteen pieneen yritykseen, vaikka työ sinänsä houkuttaisi.

– Pieniä- ja keskisuuria yrityksiä pitää tukea palkkaamaan työntekijöitä, ei irtisanomaan. SDP on esittänyt työllistämissetelin käyttöönottoa, ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa 20 000 euron veroporkkanaa sekä arvonlisäveron alarajan nostamista 30 000 euroon. Nämä olisivat fiksumpia ja tehokkaampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi, Filatov linjaa.
SÄÄSTÖT PITÄÄ KOHDISTAA OIKEUDENMUKAISEMMIN

Hallituksen työllisyyspolitiikka ja talouspolitiikka on näyttäytynyt ja näyttäytyy lähinnä leikkauslistoina.

Säästöjen etsiminen on välttämätöntä. Vielä tärkeämpää on katsoa, että säästöt eivät heikennä työllisyyttä ja yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Veroaste on laskenut 2 prosenttiyksikköä tämän hallituksen aikana.

Veronkevennykset eivät ole huono asia, mutta iso osa niistä on kohdentunut hyväosaisille, parhaiten toimeentuleville yrittäjille, suurille perijöille jne. Sellaisiin toimiin, että ne eivät hyödytä työllisyyttä. Se taas on huono asia. Se syö hyvinvointimme rahoituspohjaa. Se pakottaa leikkaamaan niiden ihmisten toimeentuloa, jotka kipeimmin tarvitsevat yhteiskunnan tukea.

Hallituksen olisi syytä miettiä osa säästöpolitiikastaan täysin uusiksi. Kannattaa muistaa että ”euron suutari saattaa tehdä viiden euron vahingon”. Sosiaalisen pääoman heikentäminen heikentää yhteiskunnan menestymisen mahdollisuudet.

– Vakaassa taloudessa oleellista on menot ja tulot. Molemmat, Filatov muistuttaa.

– Hallituksella on kyllä tarkka säästölista ja maksujen korotuslista. Mutta missä on tarkka veronkierron ja harmaan talouden suitsimislista? Tai veropohjaa laajentavat esitykset, Filatov kysyy.

Jos Suomen verorakenne olisi samalla pohjalla omaisuuden, pääomien ja työn verotuksen suhteen kuin EU:ssa keskimäärin, niin voisimme keventää työn verotusta ja silti meillä olisi yli 5 miljardia verotuloja enemmän.