Filatov: Hallituksen esitykset lisäävät epävarmuutta työelämässä

Ajankohtaista 12:08

Tarja Filatov

Hallituksen asettama työryhmä on saanut valmiiksi esitykset, joiden tarkoituksena on muuttaa työsopimuslakia. Uudistukset eivät paranna työllisyyttä, vaan lisäävät työelämän epävarmuutta, katsoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.).

– Jos jatkossa saa solmia alle vuoden mittaisia määräaikaisia työsuhteita ilman perusteluita, heikentyy erityisesti nuorten ja naisten asemaa työmarkkinoilla. Riskinä on myös, että esimerkiksi vanhusten ja lasten palveluissa laatu heikkenee, jos työntekijät ja sijaiset vaihtuvat tarpeettoman tiuhaan, Filatov toteaa.

Epävarmuus vaikuttaa mm. perheen perustamiseen ja ihmisten työssäjaksamiseen. Kyseenalaiset työllisyyshyödyt kääntyvät herkästi tarpeettomaksi turvattomuudeksi. Koeajan pidentämisen ja takaisinottovelvoitteen lyhentämisen todellisena tavoitteena on työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen.

– Irtisanominen on jo nyt Suomessa verrattain helppoa ja edullista, jos perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt.  Hallituksen työryhmän esitykset heikentävät työntekijän asemaa.

Esitykset ovat jatkoa samalle politiikalle, jonka hallitus aloitti pakkolakien yhteydessä. Tarkoituksena on heikentää palkansaajan asemaa ja luoda Suomeen epävarmat matalapalkkatyömarkkinat.