Filatov: Hallinnon kehittäminen on tärkeää – tarvitaan myös rahoitusta

Ajankohtaista 08:02

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov arvioi, että nuorten miesten työllisyyttä pohtineen työryhmän esityksissä on useita hyviä työvoimahallinnon kehittämiseen tähtääviä toimia.

– Toimien varhentaminen ja palveluiden parantaminen on nuorten työllistymisen kannalta erittäin tärkeää. Työvoimahallinnon ongelmanahan on ollut porvarihallituksen aikana se, että samalla kun henkilöstön määrää on vähennetty, niin työmäärä on lisääntynyt. Tämä tunnustetaan rehellisesti myös työryhmän mietinnössä. Valtion tuottavuusohjelma pitäisi välittömästi keskeyttää.

Filatov kuitenkin muistuttaa, että nuorisotyöttömyyttä ei nujerreta pelkästään hallinnon kehittämisellä, vaan siihen tarvitaan aitoa lisärahoitusta sekä laajaa poliittista sitoutumista ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden mukanaoloa. – Työvoimahallinnon kehittäminen on välttämätöntä, mutta se ei riitä.

– Esitys, että kuntien ja valtion työharjoittelupaikkoja lisätään, on hyvä. Ongelmaksi jää, että monille aloille julkisen sektorin tarjoamat harjoittelupaikat eivät ole sopivia. Siksi myös yritysten pitäisi kantaa yhteiskuntavastuunsa ja huolehtia siitä, että nuorille löytyy opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Yritykset toivovat, että nuoret valmistuvat nopeasti. Ilman harjoittelupaikkoja tämä ei ole mahdollista.

Filatov huomauttaakin, että sosialidemokraattien esitys riippumattomasta ja laajapohjaisesta työllisyystyöryhmästä on edelleen ajankohtainen.

– Edellisen laman aikana vuonna 1994 presidentti Ahtisaari nimitti vastaavanlaisen työryhmän, jonka tulokset sitten kirjattiin myös 1995 hallitusohjelmaan. Työryhmän perusidea oli se, että työvoimapolitiikkaan tarvitaan tavoitteellisuutta ja toimenpiteet on mitoitettava sen mukaisesti. Tämä on myös nyt se porvarihallitukselta puuttunut asenne, mitä työttömyyden torjuntaan tarvitaan.

Sosialidemokraatit esittelevät huomenna perjantaina oman vaihtoehtonsa välittömistä toimenpiteistä, joita tarvitaan työttömyyden torjuntaan.