Filatov ei kieltäisi kerjäämistä

Ajankohtaista 08:01

– Romanit ovat EU:n suurin vähemmistö. On väärin, että romaanit joutuvat siirtymään maasta toiseen hankkiakseen elannon kerjäämällä, eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov huomauttaa.

– Ratkaisu ei ole kerjäämisen kieltäminen, vaan kerjäämiseen johtavien syiden poistaminen. Euroopalla onkin paljon parantamisen varaa romanikysymyksissä.

Lauantaina Euroopan neuvoston jäsenmaiden parlamenttien puhemiesten konferenssissa Kyproksella puhunut varapuhemies Tarja Filatov muistutti kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien velvoittavan valtioita turvaamaan vähemmistöjen oikeudet ja ehkäisemään syrjintää.

– Romaniväestön koulutusmahdollisuuksia on parannettava. Samalla täytyy huolehtia siitä, että koulutus auttaa pääsemään yhdenvertaiseen asemaan valtaväestön kanssa. Muutoin koulutus koetaan turhaksi. Myös työ- ja muuhun syrjintään on tiukasti puututtava.

Filatovin mukaan romanien elämäntapaan on kuulunut liikkuvuus. Hänen mukaan se ei kuitenkaan ole ollut itsetarkoitus vaan syynä on usein ollut valtaväestön vieroksunta.

– Syrjintää ei poisteta pelkästään kieltämällä se. On edistettävä yhdenvertaisuutta aktiivisesti. Syrjinnän ehkäisyn velvoitteet kohdistuvat myös viranomaisiin, koulutusta ja opetusta järjestäviin tahoihin sekä työnantajiin.