Filatov: Budjettikuuleminen avattava pakkolakien vuoksi

Ajankohtaista 07:44

Mannerlaatat liikkuvat suomalaisessa työmarkkinakentässä, sanoo kansanedustaja Tarja Filatov.

– Jos hallitus tuo tänään julkistamansa pakkolakipaketin eduskuntaan, työoikeusjuristien työllisyys paranee ja oikeudelliset riidat lisääntyvät. Myös riidat EU-tuomioistuimessa lisääntyvät varmasti, sanoo Filatov.

Paketissa puututaan oikeuksiin, joita tullaan pohtimaan EU- direktiivien, ILO-sopimuksen ja ihmisoikeussopimusten näkökulmasta.

– Esimerkiksi lomarahan leikkaus ja paremminsopimisen kielto synnyttävät sekametelisopan, jossa työntekijöiden yhdenvertaisuus vaarantuu, sanoo Filatov.

– On aivan selvää, että esitykset vaikeuttavat palkkaneuvotteluja ja vaarantavat työrauhan sekä palkkamaltin.

Sairauskarenssi on sairasta

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että esitys lisää tilanteita, joissa työntekijä tulee sairaana töihin. Flunssaan sairastuu herkästi koko työyhteisö.  Hallituksen esityksessä arvioidaan lisäksi pitkien sairauslomien lisääntyvän.

Esitys kohtelee tylysti ruumiillisen työntekijöitä ja palvelualoja sekä naisia, joilla on keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja. Lisäksi leikkuri iskee kovemmin alle keskipalkkaisiin ja ikääntyneisiin työntekijöihin.

– Leikkauksessa hallituksen oman sairastavuusarvion mukaan johtajat pääsevät helpommalla, muistuttaa Filatov.

Taloudellinen säästö ja hyöty ovat kyseenalaisia. Kuntatyönantajat arvioivat säästöt täysin toisin kun valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö on arvioinneissaan optimistinen, mutta kuntatyönantaja tuntee todellisuuden paremmin.

Pakkolakien tasa-arvovaikutukset arvioitava budjetissa

Lisäksi on erittäin kyseenalaista budjetin täydellisyysperiaatteen kannalta, että näin merkittävät lait aiotaan saattaa voimaan kesällä 2016, kesken vuoden. Substanssivaliokunnat ovat jo antaneet budjettilausuntonsa.

– Jos lait aiotaan voimaan kesken vuoden, olisi kohtuullista avata substanssivaliokuntien budjettikuulemiset uudelleen erityisesti tasa-arvonäkökulman vuoksi, vaatii työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov.