Filatov: Autot katsastetaan, miksei ihmistä?

Ajankohtaista 12:30

– Miksi ihmisen pitää tietää, onko hän perusterve vai erikoissairas? Eikö riittäisi, että samalta luukulta saa hoitoa tarvitessaan, ihmettelee varapuhemies Tarja Filatov.

– Kun ihminen on sairas, hän tarvitsee hoitoa. Pompottelu paikasta toiseen tuntuu kohtuuttomalta. Lisäraha ei yksin auta, jos rakenteet ovat kuin Molokin kita. Terveydenhuoltoon tarvitaan yksikanavainen rahoitusjärjestelmä, vaatii Filatov.

– Jos hoitoon pääsyä julkisella sektorilla parannetaan nykyisestä, nykyinen sairasvakuutuskorvaus käy tarpeettomaksi. Ei ennen sitä. Työssäkäyntialueen mukaiset vahvat peruskunnat pystyvät kyllä tuottamaan valtaosan terveyspalveluista tehokkaasti, Filatov toteaa.

Kansalaisten huoli terveydenhuollon tilasta on lisääntynyt. Tutkimukset osoittavat, että terveyserot ovat kasvaneet. Kuitenkin hyvinvointivaltion ruisleipää pitäisi olla juuri tasavertainen oikeus koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä. Jos tietokoneohjelmat puhuisivat paremmin toistensa kanssa terveydenhuollossa, saataisiin noin 600 miljoonan säästöt vuosittain. Tämä raha tarvittaisiin nyt kipeämmin ihmistyöhön terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

– Suomi sai aikanaan lastentaudit kuriin rokottaen, panostaen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Sama lääke auttaisi myös nyt. Tarvitsemme nyt enemmän ennaltaehkäisevää hoitoa, Filatov peräänkuuluttaa.

– Autot katsastetaan ja myös ihminen tarvitsee säännöllisen kuntokatsastuksen. Eläkkeellä tietyin väliajoin pitäisi kuulua kutsu terveyskeskukseen, jossa perusasiat käytäisiin läpi. Työttömillä tulisi olla samoin. Säännölliset terveystarkastukset auttavat aina havaitsemaan riittävän varhain terveyttä uhkaavia asioita, Filatov vaatii.