Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Feldt-Ranta: Turvataan kuntapalvelujen laatu ja läheisyys

Ajankohtaista 12:11

SDP:n kuntatyöryhmän ja hallituksen kuntauudistuksen seurantaryhmän puheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta kuvailee SDP:n tänään julkistaman kuntapalvelustrategian tiivistyvän kahteen sanaan: pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus. Niitä toteutetaan kuntien strategiatasolta lähtien.

– Jokaiseen kuntaan tulee laatia palvelustrategia, jossa määritellään kunnan, järjestöjen ja yritysten rooli palveluntuotannossa, kunnan kilpailuttamisvarat sekä sen, miten laadullisten kriteerien tulee näkyä kunnan hankinnoissa. Samalla voidaan päättää kunnan palvelutuotannon
kilpailuttamisen rajoista.

Kilpailutuksen kautta toteutettava kuntien palveluntarjonta on asettanut kuntapäättäjät haastavaan tilanteeseen. Alueellinen eriarvoistuminen kuntien sisällä on saatava pysäytettyä eikä kuntalaisille tarjottavien palveluiden laadusta tule hintaan vedoten tinkiä. Tämä vaatii uudenlaista osaamista palvelunhankintatilanteessa.

– Hyvinvointipalveluiden järjestäminen pitkäjänteisesti ja ihmislähtöisesti edellyttää hankintalain monipuolista soveltamista ja selkeitä pelisääntöjä eri toimijoille. On hyvä tiedostaa, että kaikkea ei tarvitse kilpailuttaa vain hintakriteeriin nojaten.

Feldt-Ranta huomauttaa, että tilauksissa voidaan painottaa laatua asettamalla kriteerejä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksiksi. Vähimmäisvaatimuksena voi olla esimerkiksi tietty vasteaika palvelun tavoittamiselle. Paikallista palveluntuotantoa voidaan tukea pilkkomalla hankinnat tarpeeksi pieniin kokonaisuuksiin.

Nykyistä julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan lainsäädäntöä tullaan muuttamaan vuoden 2013 aikana.

– Kuntien kannalta tämä lain muutos tarkoittaa velvoitetta tietyissä tilanteissa yhtiöittää toimintaansa, Feldt-Ranta selventää.

Mikäli päätetään yhtiöittämisestä, tärkeätä on, että tällainen yhtiö pyritään pitämään pääosin kunnan omistuksessa ja että kunnan yhtiöissä on myös poliittinen edustus.

– Se on tärkeää niin kuntakonsernin kokonaisuuden hallinnassa kuin myös kuntalaisten kokonaisedun näkökulmasta.