Feldt-Ranta: Stagnation inget alternativ

Ajankohtaista 09:18

Riksdagsledamot och ordförande för kommunreformens politiska styrgrupp Maarit Feldt-Ranta betonade att kommunerna måste klara av den dubbla utmaningen att ordna servicen för hela befolkningen och utmaningen att skapa arbete och livskraft i regionerna. – Utgångspunkten bör vara kulturellt och geografiskt enhetliga områden.

 
Feldt-Ranta betonade att folkväldet och närdemokratin måste stärkas i samband med kommunreformen.
– Närdemokratin måste stärkas i samband med kommunreformen. Väståboland har inrättat närservicenämnder, som garanterar att kommundelarna blir hörda. Det är nu upp till kommunerna att skapa dylika kreativa lösningar, men det behövs också lagstiftning för ändamålet. För mig är det helt klart att andra villkor gäller för storstäderna och skärgården. Det är viktigt att skärgårdens särdrag beaktas.
 
– Starka primärkommuner är bättre arbetsgivare och är bättre rustade för att styra de privata marknadskrafterna. Stora kommuner är emellertid inte saliggörande och det går inte att tvinga lösningar som kommuninvånarna inte omfattar.
 
Det enda tvånget kommunerna har är att hitta nya lösningar. Status quo och stagnation är däremot inget alternativ.
 
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta inledde den politiska debatten på Finlands Svenska Socialdemokraters kongress i Pargas 22.10.