Feldt-Ranta: Sosialidemokraatit eivät kannata pakkoliitoksia

Ajankohtaista 11:13

– SDP:lle kuntauudistuksessa on tärkeintä palvelujen turvaaminen, demokratian lisääminen ja pitkän aikavälin kestävyyshaasteen ratkaiseminen. Kuntien talouden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi myös jatkossa kuntauudistus on välttämätöntä toteuttaa. 

Kuntien perusterveydenhuollon rapautumisen ja terveyserojen kasvun pysäyttäminen ei kuitenkaan ratkea karttaharjoituksilla tai pakkoliitoksilla, sanoo SDP:n kuntatyöryhmän ja hallituksen kuntauudistuksen seurantaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Feldt-Ranta edellyttää, että kuntapäättäjille tarjotaan selkeä tulevaisuuden näkymä siitä, millaisia vaikutuksia koko uudistuksella on.
– Rakenneuudistusten lisäksi tarvitsemme suunnitelmat kuntakentän tulevaisuuden rahoituksesta ja lähidemokratian toimivuudesta.

Feldt-Ranta muistuttaa, että sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti vastustaneet kuntien pakkoliitoksia.
– Linjamme tässä asiassa on selvä. Kuntarajoja ei voi sanella ylhäältäpäin, sillä pakko ja sanelu eivät koskaan johda parhaisiin lopputuloksiin. Mahdolliset rakenneuudistukset on toteutettava tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten itsensä valitsemien päättäjien kanssa.