Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Feldt-Ranta: Människorna och servicen först

Ajankohtaista 21:00

I samband med kommunreformen har ord som tvång, rädsla, hot och nedläggning använts. Det finns ingen orsak att skrämma folk på det här sättet.
 
– Om kommunreformens målsättningar råder en bred politisk enighet. Meningsskiljaktigheterna har att göra med strukturer, förvaltning, kommungränser och tidtabeller. De är viktiga delar av reformen, men ur kommuninvånarnas synvinkel är de inte skrämmande, betonade Maarit Feldt-Ranta i sitt gruppanförande under interpellationsdebatten.
 
Grunden för välfärdssamhället i Finland utgörs fortsättningsvis av starka primärkommuner. Kommunreformens målsättningar är en livskraftig, funktionsduglig och enhetlig kommunstruktur samt en fungerande och täckande servicestruktur, som tryggar tillgången till service av hög kvalitet i hela landet.
 
– Starka primärkommuner som baserar sig på pendlingsområden utgjorde utgångspunkten för kommun- och servicestrukturprojektet och det hade en bred politisk enighet uppbackning, påminde Feldt-Ranta.
 
– Vi hoppas även i fortsättningen på att partierna kan enas och har förmågan att höja blicken från politiska konstellationer. Finländarnas rätt till kommunservice av hög kvalitet och demokratiska påverkningsmöjligheter måste prioriteras när beslut fattas. Det är också viktigt att en öppen dialog förs mellan staten och kommunerna, påminde Feldt-Ranta.
 
Kommunens huvudsakliga uppgift är bl.a. att ordna dagvården, utbildningen samt social- och hälsovårdsservicen. Dessutom är en stark primärkommun en konkurrenskraftig arbetsgivare. Den kan också hantera servicemarknaden bättre än en kommun, som är tvungen att böja sig under marknadskrafternas godtycke.
 
Att stärka närdemokratin är en väsentlig del av kommunreformen. Målsättningen är att reformen ska godkännas i den egna kommunens fullmäktige, där demokratiskt valda ledamöter beslutar om kommunens ärenden. På många håll i landet har beslutsfattandet utlokaliserats till samkommuner och nu är det dags att återinföra det i demokratiskt regi, tillbaka till kommunerna.