Feldt-Ranta: Lägg inte ner Hangö polisstation

Ajankohtaista 16:36

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta är upprörd över uppgifterna i offentligheten om att Hangö polisstation skulle läggas ned och kräver svar av inrikesminister Räsänen.

 
Riksdagsledamot Feldt-Ranta har ställt inrikesministern ett skriftligt spörsmål om hur regeringen tänker trygga polis- och tillståndsservicen i Hangö i framtiden.
 
Feldt-Ranta tar upp de negativa effekterna en nedläggning skulle ha med tanke på hangöbornas och besökarnas säkerhet.
– Hangös geografiska läge, hamnen, turistströmmarna och den redan höga graden av kriminalitet, är alla faktorer som talar för bevarandet av polisstationen, tillståndsservicen och brottsutredningen på orten, konstaterar Feldt-Ranta.