Feldt-Ranta: Kuntien ahdinko syvenee – Kiviniemellä näytön paikka

Ajankohtaista 10:30

Kansanedustaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen Maarit Feldt-Ranta toivoo, että kuntaministeri Mari Kiviniemi suhtautuu tosissaan kuntien vakavaan taloustilanteeseen. – Hallituksen tähän astiset kuntapolitiikan toimenpiteet eivät miltään osin ole vakuuttaneet.

Feldt-Ranta muistuttaa, että eilen julkistetun tiedon mukaan yhteisöverotuotto on supistunut dramaattisesti.
– Yhteisöveron tuotto on alkuvuoden aikana pudonnut puoleen ja tässä kuussa peräti runsaat 80%.

SDP on esittänyt, että kuntien yhteisövero-osuutta nostetaan väliaikaisesti 15 prosenttiyksikköä, mikä tämän hetken arvioiden mukaan merkitsee noin 600 miljoonan euron tulonlisäystä kuntatalouteen.
– Olemme esittäneet, että yksittäisten kuntien yhteisövero-osuudet jäädytetään nykytasolleen vuosille 2010-2012. Tällöin niille kunnille, jotka menettävät yhteisöverotuoton yrityksen toimipisteen lakkauttamisen seurauksena, taattaisiin aiempi yhteisöverotuotto-osuus vuosina 2010-2012.

– Hallitus on jättänyt kunnat yksin eikä ole huolehtinut kuntien riittävästä palveluiden tuottamisen rahoituksesta. Hallitus on tähän mennessä keskittynyt lähinnä verojen keventämiseen ja vähätellyt talouskriisin vaikutusta kuntatalouteen. Kunnat on käytännössä jätetty yksin vastaamaan kasvaviin palveluhaasteisiin.

Feldt-Rannan mukaan hallituksen tyly asenne merkitsee sitä, että kunnat joutuvat tekemään lamatalouden likaiset työt. Hallituksen politiikkariihenkin tulokset olivat väliaikaisia ja ehdollisia maltilliselle menokehitykselle.

– Viime vuoden jälkipuolella alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistunee tänä vuonna lähes 1990-luvun lamavuosien tapaan. Ensi vuonna ongelmat lisääntyvät työttömyyden kasvun ja heikon ansiotuloverokertymän johdosta.

Yhteisöverotuotto-osuuden jäädyttämisen lisäksi SDP on esittänyt mm. että jäteveron tuotto tuloutettaisiin jatkossa kokonaan kunnille, että osa luonnollisten henkilöiden pääomaveron tuotosta ohjattaisiin kuntatalouden vahvistamiseksi ja että valtionosuuksia kasvatetaan pysyvästi 600 miljoonalla eurolla.