Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Feldt-Ranta: Kuntauudistus etenee SDP:n linjausten mukaisesti

Ajankohtaista 08:00

SDP:n kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta on tyytyväinen hallituksen kuntauudistuksen etenemiseen. Feldt-Rannan mukaan kuntauudistus on etenemässä vieläpä SDP:n linjausten mukaisesti. SDP:n keskeiset tavoitteet kuntauudistuksessa ovat olleet palveluiden paraneminen, kuntien elinvoiman vahvistuminen ja demokratian lisääntyminen.

– Hallitus on hyväksynyt linjan, jossa SDP:n tavoitteet on huomioitu. SDP on johdonmukaisesti vastustanut pakkoliitoksia. Nyt tehdyssä linjauksessa kunnille ei tule pakkoa, eikä valtion toimivaltaa asiassa laajenneta. Kriisikuntien osalta olemassa oleva käytäntö jatkuu.

Feldt-Ranta on tyytyväinen, että kuntauudistus toteutetaan nyt kuntavetoisesti. Myöskään pakkoselvittäjiä ei aseteta, vaan ratkaisussa lähdetään siitä, että kunnille itselleen annetaan aikaa rakentaa yhteistyötä alueilla. Uudistuksessa huomioidaan myös metropolialueen erityisratkaisun tarve.

– Kuntia kuullaan uudistuksen edetessä ja kunnille tarjotaan mahdollisuus näkemystensä esittämiseen keskeisistä uudistuksen vaiheista, kuten rakennelain luonnoksesta ja sosiaali- ja terveydenhoitomallista. Myös henkilöstön asema muutosprosesseissa turvataan ja varmistetaan henkilöstön osallisuus uudistuksen onnistumiseksi.

– Myös kuntauudistuksen aikataulua on saatu tarkistettua realistisemmaksi. Uusi kuntarakennelaki saatetaan voimaan viimeistään 1.5.2013 ja uudet kunnat voivat aloittaa viimeistään vuonna 2017. Nykyisen puitelain voimassaoloa jatketaan vuoden 2013 alusta uuden lain voimaantulemiseen asti.

Feldt-Ranta pitää hyvänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan kokonaisuutena, jonka keskiössä on palveluiden kehittäminen, elinvoiman vahvistaminen ja demokratian lisääminen.