Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Feldt-Ranta: Ihmiset ja palvelut ensin

Ajankohtaista 11:59

Kuntauudistuksen yhteydessä sanoja pakko, pelko, uhka ja lakkautus on viime aikoina käytetty taajaan. Vanhusten ja lapsiperheiden pelottelu hoivapalvelujen, koulujen ja muiden lähipalvelujen lakkauttamisella lisää monien haavoittuvien ihmisryhmien turvattomuutta entisestään. Tällaiseen pelotteluun ei kenelläkään ole syytä.

– Kuntauudistuksen tavoitteesta ja päämäärästä vallitsee laaja yksimielisyys. Näkemyserot kuntauudistuksen tiimoilta liittyvät rakenteisiin, hallintoon, kuntarajoihin ja aikatauluihin. Ne ovat tärkeitä uudistuksen osia, mutta eivät missään määrin kuntalaisten kannalta pelottavia, painotti Maarit Feldt-Ranta tänään eduskunnan välikysymyskeskustelun sosialidemokraattien ryhmäpuheessa.

Hyvinvointiyhteiskunnan perusta Suomessa rakentuu jatkossakin vahvan peruskunnan varaan. Kuntauudistuksen tavoitteet ovat elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne sekä taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka turvaisi koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden.

– PARAS- hankkeen lähtökohta työssäkäyntialueisiin perustuvista vahvoista peruskunnista oli oikea ja siihen oli vahva yhteinen sitoutuminen yli puoluerajojen, muistutti Feldt-Ranta puheessaan.

Kuntauudistuksen keskeiseksi kriteeriksi on sovittu luonnolliset työssäkäynti- ja asiointialueet. Kuntien etujärjestössä kaikkien puolueiden edustajat yhdessä linjasivat, että uudistusta on ohjattava lailla, joka valmistellaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Laissa määriteltäisiin rakenteelliset vaihtoehdot ja kriteerit niiden soveltamiselle eri alueilla.

– Toivomme jatkossakin vahvaa yhteistä sitoutumista ja eri puolueiden edustajien kykyä katsoa kulloistenkin poliittisten asetelmien yli, pitäen suomalaisten oikeutta laadukkaisiin kuntapalveluihin ja demokraattisiin vaikutusmahdollisuuksiin keskiössä, kun ratkaisuja tehdään. Yhtä lailla on tärkeää käydä avointa ja hyvää vuoropuhelua valtion ja kuntakentän kesken, painotti Feldt-Ranta

Kunnan päätehtävä on järjestää kuntalaisille mm. päivähoito, koulutus, terveydenhuolto ja hoivapalvelut. Lisäksi vahva peruskunta on kilpailukykyinen osaavasta työvoimasta. Se kykenee myös hallitsemaan palvelumarkkinoita paremmin kuin sellainen kunta, joka pakon sanelemana joutuu markkinavoimien armoille.

– Vahva peruskunta selviää sekä palvelu- että elinvoimatehtävästään, selvensi Feldt-Ranta uudistuksen lähtökohtia.

Lähidemokratian vahvistaminen on olennainen osa kuntauudistusta. Kuntauudistuksen tavoitteena on päätösten tekeminen oman kunnan valtuustossa, jossa demokraattisissa vaaleissa kuntalaisten valitsemat valtuutetut päättävät kuntansa asioista. Demokratia ja kansanvalta on palautettava siitä ulkoistetusta päätöksenteosta, johon monin paikoin on jouduttu.