Ex-opetusministeri Gustafsson: Maksuton toisen asteen koulutus jatkaa tasa-arvon periaatteen linjalla

Ajankohtaista 18:21

Kansanedustaja, ex-opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) on tyytyväinen hallituksen tänään julkistamiin ehdotuksiin toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteuttamisesta.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toisen asteen koulutus ovat olleet SDP:n tärkeimpiä tavoitteita, joten olen tyytyväinen, että valmistelu etenee ripeässä tahdissa. Kaikilla nuorilla tulee olla tulevaisuudessa vähintään toisen asteen koulutus. Kysymys on ennen kaikkea nuoren pärjäämisestä ja kyvystä vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin, Gustafsson painottaa.

– Suomalainen koulu on perustunut mahdollisuuksien tasa-arvolle aina peruskoulu-uudistuksesta lähtien. Nyt tehtävä toisen asteen koulutuksen uudistaminen jatkaa tällä tasa-arvon periaatteen linjalla. Maksuttomuus on tässä tärkeässä roolissa ja helpottaa pienituloisten perheiden arkea.

Gustafsson näkee hyvänä, että valmistelussa on kiinnitetty huomiota nivelvaiheen opintoihin ja niiden maksuttomuuteen.

– Hallitus on oikealla tiellä. Nivelvaiheet ovat kriittisiä hetkiä opinnoissa jatkamisen ja niissä menestymisen kannalta. Niihin panostamalla voimme estää monen nuoren syrjäytymiseltä myöhemmässä vaiheessa, muistuttaa Gustafsson.

– Hallitus tukee ja vahvistaa nyt merkittävästi jokaiselle nuorelle suojatietä koulutukseen ja osaamiseen. Päätökset näkyvät suomalaisten osaamistason vahvistumisena, Gustafsson kiittää.