Eveliina Heinäluoma: Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiluvat kuntoon

Ajankohtaista 10:03

Helsingissä kotihoidon työntekijät ovat huolestuneita työpäivän aikana tarvittavien pysäköintipaikkojen löytymisen vaikeudesta. Autoa työhönsä käyttävillä pysäköintipaikan etsimiseen menee usein kohtuuttoman paljon aikaa.

– Kaikki parkkipaikan etsintään kuluva aika on pois varsinaisesta työstä. Ongelmalle täytyy löytää ratkaisu nyt, sillä kotihoidon tarve tulee mitä todennäköisimmin lisääntymään lähitulevaisuudessa, sanoo kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma.

Helsingissä ja Vantaalla on haettu tähän ongelmaan erilaisia ratkaisuja, mutta toistaiseksi mikään ei ole tukenut kotihoidon työntekijöitä riittävästi tai tasavertaisesti. Ongelmaan tulisi löytyä ratkaisu pian, sillä väestön ikääntyessä ja pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaessa, kotihoidon piirissä olevien määrä tulee mitä todennäköisimmin kasvamaan.

Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut hoitaa kotihoitajien pysäköintiongelmaa niin, että työtehtäviä varten saisi vammaisen pysäköintilupaan verrattavissa olevan kotihoidon työtehtävään liittyvän pysäköintiluvan. Tällä tavoin kotihoidon ammattilaisille vapautuisi lisää autopaikkoja myös Helsingin keskustassa, sillä vammaisen pysäköintiluvalla voi pysäköidä myös yleiselle alueelle, jossa pysäköinti muutoin on kiellettyä. Tästä on tehty valtiolle aloite kuntaliiton ja Helsingin kaupungin toimesta, mutta asia ei ole edennyt.

– Tämä ongelma vaatii reagointia nyt. Sen vuoksi olen esittänyt asiasta eduskunnalle kirjallisen kysymyksen.