Europarlamentti keskusteli talouskriisistä

Ajankohtaista 12:26

Euroopan parlamentin täysistunto keskusteli euroalueen talouskriisistä 14.9.2011 komission ja neuvoston edustajien kanssa. EU:n tämän hetkisen puheenjohtajamaan Puolan valtiovarainministeri Jan VINCENT-ROSTOWSKI ja komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso varoittivat tilanteen vakavuudesta ja vetosivat EU:n yhtenäisyyden puolesta.

Keskustelussa poliittisten ryhmien johtajat korostivat markkinoiden luottamusta ja erityisesti talouspolitiikan koordinaatiopaketin ripeää hyväksymistä.

VINCENT-ROSTOWSKI puolusti Euroopan keskuspankin (EKP) toimia ja vaati niille tukea. Hän pyysi aidosti pohtimaan mahdollisuutta, jos euroalue hajoaa, se jakautuu kahtia tai joku irtaantuu vapaaehtoisesti eurosta. Hän viittasi tuoreeseen analyysiin (USB pankki) dramaattisista kustannuksista, jos joku euromaa irtaantuu eurosta. Kustannukset olisivat noin 40–50 % ko. maan BKT:sta ensimmäisenä vuonna ja tulevina vuosina 10–12 % BKT:sta, muille maille koituu noin 25 %:n kustannukset BKT:sta.

Sosiaalidemokraattien Martin SCHULZ vetosi ”kokonaisten päätösten puolesta – ei puoliksi ’kyllä’ tai puoliksi ’ei’.”

–  Budjettikuria tarvitaan, mutta se ei voi toimia, jos kansalaisille tulee tunne, että heiltä otetaan, mutta suurituloiset hyötyvät.

Hän vetosi yhteisen toiminnan puolesta ja siihen, että hallitukset -myös koalitiohallitukset – pysyvät yhdessä, euro pysyy yhdessä. Eurooppa-myönteisten tulee nyt pitää yhtä, Schulz painotti.

Varainsiirtoverosta ja eurobondeista pian ehdotukset

Barroso kertoi komission antavan  pian ehdotukset varainsiirtoverosta ja euroalueen yhteisistä joukkovelkakirjalainoista, ns. eurobondeista. Barroson mukaan osa eurobondien toteutuksesta voidaan toteuttaa nykyisen perussopimuksen puitteissa ja osa vaatii sopimusmuutosta.