Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Euroopan parlamentti vaatii tositoimia veronkierron estämiseksi

Ajankohtaista 14:12

 Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi sitoutua tavoitteeseen puolittaa keräämättä jäävä biljoonan euron verotulovaje vuoteen 2020 mennessä, vaativat parlamentin jäsenet tiistaina hyväksymässään päätöslauselmassa. Lisäksi mepit vaativat jäsenvaltioilta toimia veroparatiisien kitkemiseksi, verojen välttämisen mahdollistavien lainsäädännön aukkojen poistamiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.
Toinen tiistaina hyväksytty päätöslauselma puolestaan korostaa, miten jäsenvaltiot voivat hyötyä verojärjestelmien paremmasta koordinaatiosta.

– Rajat ylittävien veropetosten laajuus on pöyristyttävä, yksipuoliset kansalliset toimet eivät riitä, totesi Mojca Kleva Kekuš (S&D), veropetoksia käsittelevän päätöslauselman valmistelija.

Verotulovajeeseen puututtava

Päätöslauselma korostaa verotulovajeeseen puuttumisen ensisijaisuutta. Tämä koskee sekä laittomia veropetoksia ja veronkiertoa että laillista verojen välttämistä ja aggressiivista verosuunnittelua. Keinot välttää veroja laillisesti hyödyntävät lainsäädännön aukkoja, verojärjestelmien yhteensopimattomuutta tai kansainvälisen yhteistyön puutetta.
Keräämättä jääneiden verojen arvioidaan merkitsevän jokaisen EU-kansalaisen kannalta jopa
2 000 euron vuotuista kustannusta.

Musta lista veroparatiiseista

 Veropetosten ja veronkierron torjumiseksi päätöslauselma kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään veroparatiisien selvän määritelmän ja kokoamaan niistä ns. mustan listan. 

Ei julkista rahoitusta veropettureille

Taloudellista kriisitukea saaneiden tai hakeneiden jäsenvaltioiden velvollisuus on vahvistaa veronkantoa ja torjua veropetoksia. Päätöslauselman mukaan tämä vaatimus tulisi laajentaa koskemaan myös rahanpesun, verojen välttämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa.

Mepit korostavat päätöslauselmassa, ettei EU:n rahoitusta tai valtiontukea tulisi myöntää EU:n veromääräyksiä rikkoville yrityksille. Lisäksi kaikkien julkisista hankinnoista tarjouksia esittävien yritysten tulisi antaa mahdolliset tiedot verorikoksiin liittyvistä seuraamuksista tai tuomioista. Päätöslauselman mukaan viranomaisille on annettava mahdollisuus irtisanoa hankintaa koskeva sopimus, jos tarjoaja myöhemmin rikkoo verovelvoitteitaan.

Veronkierron torjunnassa mepit kehottavat jäsenvaltioita hyödyntämään julkisen sektorin ylläpitämiä rekistereitä ja muun muassa muun muassa moottoriajoneuvoja, maaomaisuutta, huvialuksia ja muuta varallisuutta koskevia tietokantoja sekä ottamalla käyttöön tehokkaita järjestelmiä ilmiantajien ja journalististen lähteiden suojaamiseksi.