Euroopan parlamentti: Ranskan lopetettava heti romanikarkotukset

Ajankohtaista 11:11

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään S&D-ryhmän johdolla päätöslauselman, jossa tuomitaan Ranskan romanikarkotukset. Parlamentti muistuttaa, että massakarkotukset rikkovat EU-lakia, koska ne vastaavat rotuun perustuvaa syrjintää.Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 337 puolesta, 245 vastaan ja 51 tyhjää.
Demariren S&D-ryhmän, keskustan liberaaliryhmä ALDEn, vihreiden ja laitavasemmiston GUE/NGL-n laatimassa päätöslauselmassa kehotetaan Ranskaa lopettamaan kaikki romanien karkotukset välittömästi. Siinä korostetaan lisäksi, että romanien sormenjälkien ottaminen on laitonta EU:n perusoikeuskirjan perusteella.Parlamentti ei hyväksy mitään lausuntoja, joissa vähemmistöt ja maahanmuutto yhdistetään rikollisuuteen ja luodaan syrjiviä stereotypioita. Se on syvästi huolissaan kiihottavasta ja avoimen syrjivästä retoriikasta, joka antaa uskottavuutta äärioikeistolaisten ryhmien rasistisille puheille ja toimille.
Parlamentti korostaa, että taloudellisten resurssien puutteella ei voida missään olosuhteissa perustella EU:n kansalaisten automaattista karkotusta. Liikkumis- ja oleskeluvapauden rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan kyseisen henkilön käyttäytymisen perusteella eikä yleistävien näkökohtien tai etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella. Lisäksi karkotuspäätöksiä on arvioitava ja niistä on päätettävä tapauskohtaisesti henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ottaen sekä taattava menettelyä koskevat takeet ja muutoksenhaku.


 


Ranskan ja muiden maiden tilanteesta tarvitaan perusteellinen analyysi


 
Parlamentti pahoittelee syvästi, että perussopimusten valvojana toimiva komissio ei ole tarkistanut ajoissa eikä riittävästi sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Parlamentin mukaan komission tulisi pysyä tiukasti EU:n perusoikeuskirjaan ja perussopimuksiin kirjattujen arvojen ja periaatteiden takana sekä reagoida ripeästi ja tehdä perinpohjainen analyysi tilanteesta Ranskassa ja muissa jäsenvaltioissa.


 


Huhtikuun romanihuippukokous: vain kolme ministeriä osallistui


 
Parlamentti on huolissaan siitä, että komissio ei ole toistaiseksi reagoinut sen pyyntöihin valmistella romaneja koskevaa EU-strategiaa. Se pitää valitettavana, että 8. huhtikuuta Cordobassa pidettyyn romaniväestöä käsitelleeseen huippukokoukseen osallistui vain kolme ministeriä.


 


Parlamentti katsoo lisäksi, että romanien tilanne Euroopassa ei saa millään tavoin vaikuttaa tuleviin neuvotteluihin Romanian ja Bulgarian liittymisestä Schengen-alueeseen eikä näiden maiden kansalaisten oikeuksiin.