Euroopan parlamentti hyväksyi kansalaisaloitteen säännöt

Ajankohtaista 08:58

Euroopan komission on tulevaisuudessa harkittava uuden EU-lain ehdottamista, mikäli vähintään miljoona EU-kansalaista näin pyytää. Parlamentti hyväksyi Lissabonin sopimuksen esittämää ”kansalaisaloitetta” koskevat säännöt, ja muutti näitä huomattavasti käyttäjäystävällisemmiksi.


 


Näin tehdään kansalaisaloite

Kun lainsäädäntö on voimassa, vähintään seitsemän jäsenmaan kansalaisista koostuva ryhmä voi rekisteröidä aloitteensa komissiossa. Komissio tekee siitä alustavan arvion, ja mikäli aloite täyttää niille asetetut kriteerit, ryhmä voi aloittaa nimien keruun joko paperilla tai verkossa.


Aloitteella on 12 kuukautta aikaa kerätä tarvittavat miljoona allekirjoitusta eli ”tuenilmausta”. Nimiä täytyy olla vähintään yhdestä neljäsosasta jäsenmaita. Jokaiselle maalle on asetettu minimimäärä allekirjoituksia, jotka on koottava, jotta maa lasketaan mukaan tähän neljäsosaan. Suomesta allekirjoituksia tulee olla 9750.


Jäsenmaiden tehtävänä on tarkastaa tuenilmausten oikeellisuus eli se, että allekirjoittajat ovat olemassa olevia henkilöitä. Jäsenmaat voivat valita, mitä tietoja ne tarvitsevat tätä tarkistusta varten. Suomi on ilmoittanut, ettei se tarvitse esimerkiksi henkilötodistuksen numeroa. Kaikkien allekirjoittajien tulee olla Euroopan unionin kansalaisia ja tarpeeksi vanhoja äänestämään Eurooppa-vaaleissa (Suomessa 18 vuotta).


Lopuksi komission tulee päättää kolmessa kuukaudessa voiko se esittää uutta lakia. Sen on perusteltava tämä päätöksensä julkisesti.